Mine områder
Hjelp
Anders Berdahl
CONTRIBUTOR **

Lisens Visma.net System Viewer

av Anders Berdahl

Så vidt oss kjent er det ikke mulig å ta ut dokumentasjon på attestering av faktura i Visma Reporting.

Er dette noe som vil komme i senere versjoner?

 

Vi har for så vidt mulighet til å gi revisor tilgang via Visma.net, men er usikre på hva dette utløser av kostnad for den enkelte bruker. Kan vi opprette en bruker til revisor og gi denne system viewer rettigheter uten at dette utløser noen kostnad? Så vidt jeg vet er det lisens per bruker i Visma approval som godkjenner av faktura, men ikke hvis man kun skal inn å se på bilagene via en system viewer tilgang. Stemmer dette?

 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ja System Viewer er "gratis", vi benytter denne rollen til revisorer, de er meget godt fornøyd med dette.