Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Valutakursgevinster - bokføring i Sverige vs Norge

av Anonymous

Etter svensk standard føres valutgevinster for driftsposter (rörelsesposter) på konto 3960 mens finansrelaterte i kontoklasse 8. I Norge føres alt på kontoklasse 8. Dette gir en liten omarbeiding i mva rapporten når tallene rapporteres i Norge.

Klassificering
Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär klassificeras som övriga rörelseintäkter och bokförs i kontogrupp 39. Valutakursvinster på fordringar och skulder som inte är av rörelsekaraktär, finansiella fordringar och skulder, bokförs som finansiella intäkter och kostnader i kontoklass 8.

Noen som har hatt denne problemstillingen?

0 SVAR 0