avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Per Hofseth
CONTRIBUTOR *

1) Fremførbart underskudd - to år på rad. 2) Post 260 i RF-1028 Skattemelding

av Per Hofseth

1)

Mitt aksjeselskap gikk med underskudd både i 2018 og 2019, la oss si henholdsvis med 100 000,- og 200 000,-. I 2018-regnskapet ble underskuddet på 100 000,- bokført i bilag med Kredit 8990 og Debit 2080. I 2019-regnskapet er på tilsvarende måte laget et bilag hvor underskuddet på 200 000,- er bokført med Kredit 8990 og Debet 2080.

Spørsmål: Hvordan skal jeg i 2019-regnskapet bokføre det fremførbare underskuddet fra 2018? (kanskje er det bare å lage et nytt bilag i 2019-regnskapet som jeg navngir "Fremførbart underskudd fra 2018" og bokfører 100 000 til Kredit 8990 og Debet 2018 - eller er det slik at eAccounting allerede har hensyntatt det fremførbare underskuddet fra 2018 i 2019-regnskapet?).

 

2)

Når jeg åpner RF-1028 for 2019 ser jeg at post 260 står i 0,- (og ikke minus 200 000,-). Det er heller ikke mulig å legge inn noe tall manuelt. Spørsmål: Hvordan får jeg overført underskuddene fra 2018 og 2019 til post 260?

 

Mvh

 

Per

7 SVAR 7

av Jørn Karlsen

Hei

 

Bokføringen av underskudd Kredit 8990 og Debet 2080 er riktig.

 

Fremførbart underskudd fra 2018 vises under annen egenkapital, og skal ikke føres på nytt i 2019.

 

Du har også ført Fremførbart underskudd i 2019 på riktig måte. 

 

Du har tilsammen da kr. 300.000 Fremførbart underskudd. Men Fremførbart underskudd underskudd fra 2018 vises kun i balansen.

 

Hvis du går overskudd neste år, så skal du ikke betale skatt før du har kommer over et positivt resultat på over kr. 300.000.

 

Neste år ved overskudd på kr. 400.000 så blir bokføring av overskudd slik:

 

Debet 8800 Årsresultat Kr. 400.000

Kredit 2080 Udekket tap (Bal) Kr. 300.000

Kredit 2050 Annen egenkapital Kr. 100.000

 

Du skal da beregne skatt av 100.000

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Per Hofseth
CONTRIBUTOR *

av Per Hofseth

Hei igjen Jørn,

 

Jeg har ført bilagene som angitt, men det fremkommer et avvik som vises nederst i Balanserapporten i Regnskapsoversikt for 2019 (tallene jeg bruker heretter er de virkelige tallene i regnskapet – ikke eksempeltall som i mitt første spørsmål): Dette avviket for 2019 er på kr 217 854,57 som er identisk med underskuddet (8990 Udekket tap) i 2018.

 

Som du påpeker i forrige svar skal disse 217 854,57 allerede være inkludert for i 2050 Annen egenkapital.

 

Underskuddet i 2019 var på 453 779,33.  I Balanserapporten for 2019 i linjen 2080 Udekket tap fremkommer følgende: I kolonne «Ved periodens start» 217 854,57. I kolonne for «Endring» 453 779,33 og i kolonne «Ved periodens slutt» 671 633,90.

 

Spørsmål:

Er det ikke feil at 217 854,57 fremkommer i kolonne «Ved periodens start» i linjen 2080 fordi underskuddet på 217 854,57 er jo allerede tatt høyde for i linjen 2050 Annen egenkapital? Dersom det hadde stått 0,00 istedenfor 217 854,57 så ville avviket i Balanserapporten blitt borte. Er det mulig å lage et bilag som gjør tallet til 0,00?

 

 

Selskapsformen min er aksjeselskap

Har ingen feilmeldinger på noen av skjemaene

 

Fint om du kan svare på dette.

 

Mvh

 

Per

av Jørn Karlsen

Hei

 

Årsaken til dine differanser er følgende

 

Du har ført underskuddet både på konto 2050 og 2080

 

Underskudd skal disponeres slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

 

Denneføringen gjør opp resultatet til egenkapital, men du har kun ført balanseføring.

Dette ser du av å se på beløpet som står under udisponert resultat, dette beløpet skal være null.

 

Så hvis du korrigerer disponeringen av årets resultat i 2018 og 2019, så skal alt blir riktig

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Per Hofseth
CONTRIBUTOR *

av Per Hofseth

Takk Jørn for godt svar. Nå forsvant endelig avviket jeg har slitt med i lang tid!!

 

Mvh

 

Per

av Jørn Karlsen

Hei

 

Bare hyggelig. Lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Per Hofseth
CONTRIBUTOR *

av Per Hofseth

Hei Jørn, og takk for et forklarende og godt svar på mitt første spørsmål 1). Vil du også svare på mitt spørsmål nummer 2) om Post 260 i RF-1028?

 

Mvh

 

Per

av Jørn Karlsen

Hei

 

Takk, beklager om jeg ikke svarte på spørsmål 2.

 

Hvilken selskapsform har du ?

Har du noen feilmelding på noen av de andre skjemaene ?

 

Klikk på hvert skjema og se om du har noen feilmeldinger

 

Kan være at du har differanse mellom post 150 i Avstemming av egenkapital (RF-1052) og post 9450 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)

 

Da tar du beløpet i RF-1167 post 9450. Så får du til Skjema RF-1052, og se hvilket beløp du har der i post 150. Stemmer ikke det med beløpet i RF-1167 post 9450, så legger du inn differansen i post 116.

 

Da vil det blir riktig også i post RF-1028 post 260.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen