Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

AGA ref. statlig tiltak & Refusjon grunnet sykemelding

av Anonymous

Hei

 

Gjelder Visma aAccounting;

 

Spørsmål #1:

 

Staten har besluttet å trekke 4 % av AGA for bedrifter i to mnd. i disse corona-tider. Håndteres dette automatisk av eAccounting og vi kjører lønn og A-Mld. som vanlig (leverer A-Mld. via Visma eAcc.)?

 

Spørsmål #2:

Hadde en ansatt som var sykemeldt denne måneden (første gang så dette er nytt). Perioden overstiger 16 dager og tenker å søke refusjon fra NAV f.o.m den 17 dagen til arbeidstakeren returnerte i jobb noen dager senere. Skal beregnet beløp (som en kommer til å søke refusjon om) legges inn på "Sykepenger refundert av NAV" på lønnslipp eller gjøres dette først når en faktisk får pengene?

 

Spørsmål #3:

Når vi sendte A-Mld. manuelt kunne vi legge inn der om vi ville kreve trekk for sykefravær, hvordan håndteres dette i eAccounting? Vil Spm. #1 ha noen innvirkning her da det er gitt 4% lette samt en krever full refusjon for sykefraværet av AGA?

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Spørsmål 1.

Det er riktig at Staten har satt ned MVA på LAV sats fra 12% til %.

Det har vært litt frem og til bake, om det skulle være fra 01.01.20, men nå ser det ut til at det blir fra 01.04.20. På skatteetaten sine sinder står det at de vil komme med mer informasjon.

 

Så vi venter på et endelig og tydelig svar fra Skatteetaten, og da vil vi i eAccounting legge til rette for MVA endringen.

 

Spørsmål 2

Det er riktig at du må betale lønn for 16 første dagene av en sykmelding.

Med unntak nå, hvis den ansatte er sykmeldt på grunn av Korona, da er det 3 dager.

 

I Altinn finner du sykmeldingen til den ansatte og der skal du oppgi arbeidsgiver perioden. Og lønn pr. dag.

Så ta snitt på lønnen for siste 3 mnd og del den på 21,67, da kommer du frem til dagslønn.

 

Hvis du forskuddtrer lønnen så utbetaler du lønn på vanlig måte, og får refundert (utbetalt fra NAV)

 

beløpet du får utbetalt fra navn, legges på lønnsart Sykepenger refundert av NAV (da beregner systemet negativ arbeidsgiveravgift)

 

Spørsmål 3

Systemet beregner og rapporterer AGA riktig, som er mye enklere for deg.

 

Arbeidsgiveravgiften er også satt ned 4% for termin 2 (mars og April), men heller ikke her har regjeringen bestemt hvordan dette skal gjøres. 

 

Så informasjonen fra regjeringer er her lik det de sier om nedsatt MVA,.

 

Du skal kjøre lønn på vanlig måte og beregne normal sats, så kommer de tilbake til hvordan det skal håndteres i forhold til nedsatt aga på 4%.  Slik at vi også må avvente med å gjøre endringer i programmet.

 

Så er betaling av Skatt og AGA utsatt for 2 termin utsatt. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Takk for svar.

 

Da registreres at AGA / MVA i forbindelse med Corona skal det ikke gjøres noe med nå.

 

Når det gjelder sykepenger er det to ting. Det ene er refusjon som du besvarte (ut over 16 dager) og så er det også Arbeidsgiveravgift som skal trekke for de dagene en betaler sykelønn. Dette må på en eller annen måte innrapporteres med A-Meldingen. Hvordan korrekt gjøre dette i eAccounting?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

MVA:

Foreløpig skal du håndtere MVA lav sats med 12% inntil staten kommer med en beskrivelse på hvordan dette skal håndteres

 

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni.

 

Arbeidsgiveravgift:

Myndighetene har satt ned Arbeidsgiveravgift med 4% i termin 2, men vi må også her avvente beskrivelse fra myndighetene om hvordan dette skal håndteres. Så du skal kjøre lønn slik vi alltid har gjort inntil det kommer en beskjed.

 

Refusjon sykepenger:

Du betaler etter hva jeg skjønner også lønn utover arbeidsgiver perioden.

Da skal du ha fradrag for arbeidsgiver avgiften på beløpet som er utbetalt utover arbeidsgiver perioden.

 

Beløpet som du får refundert fra NAV skal legges inn på lønnsart som heter Sykepenger refundert fra MVA. Da beregner lønnssystemet negativ Arbeidsgiver avgift av beløpet som er refundert fra NAV.

 

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Forskuddstrekk
Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen