Mine områder
Hjelp
Sven Stenhammer
CONTRIBUTOR *

Årsavslutning 2080

av Sven Stenhammer

Hei.

Har et spørsmål ang. årsavslutning og føring av av underskudd.

Nå er underskudd før til Kredit på 8800 og Debet 2080.  (-17874,33) 

 Egenkapitial 2050 står med en minus verdi tilsvarende tap og underskudd fra forrige år.

Utfra forklaring kan kun 2050 eller 2080 ha verdi.

Hvordan bør dette føres, eller er dette riktig ført.

 
 

Konto Inng. saldo    Debet       Kredit        Differanse    Utg. saldo
2050    25 433,32 17 874,33  65 066,93  -47 192,60  -21 759,28
2055   -9 100,00   13 200,00    4 100,00     9 100,00              0,00
2060  -23 369,28  34 731,60  11 362,32  23 369,28              0,00
2080             0,00  17 874,33            0,00   17 874,33     17 874,33
Total   -7 035,96   83 680,26   80 529,25    3 151,01       -3 884,95

 

 

 

 

 

5 SVAR 5
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skriver ikke hvilken selskapsform du har, men slik du skriver, så tolker jeg det slik at du har et ENK.

 

Du kan fint ha saldo på både 2050 og 2080.

 

Saldo til kredit på konto 2050 Annen egenkapital, forteller hvilken egenkapital selskapet hadde ved inngangen av året.

 

Siden du har underskudd så skal underskuddet føres slik du har gjort.

Kredit 8800 Årsresultat

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

 

Når vi så ser på egenkapitalen ved utgangen av året så ser vi egenkapitalen totalt blir konto 2050 minus 2080, som da blir ny egenkapital.

 

Saldo på konto 2060 Skal ved års slutt overføres til konto 2050, samme gjelder også 2055, men det kommer an på hvilken føringer du har gjort på denne kontoen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Sven Stenhammer
CONTRIBUTOR *

av Sven Stenhammer

Hei.

En liten kommentar ;

I VISMA står følgende for årsavslutning og sluttkontroll;

 

Er årets resultat disponert?

 

Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres og balansen for Privatuttak allokeres. Overskudd og Privatuttak (2060) er registrert på Annen egenkapital (2050) ( i kredit) og underskudd registrert på Udekket tap (2080) (i debet). Overskudd eller underskudd er postert mot Årets resultat (8800). Vær oppmerksom på at hvis du allerede har et beløp på konto Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette først debiteres denne kontoen inntil beløpet er null, så debitere konto Udekket tap (2080) for gjenstående beløp. Dette betyr at du kun skal ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).

Det vil vel da si at Info her ikke er helt korrekt?

 

Mvh

Sven Stenhammer 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det betyr ikke at du ikke skal ha beløp på konto 2050 og 2080 samtidig.

 

Går du overskudd neste år, så skal du bruke opp saldo på konto 2080, før du fører noe til konto 2050. Og du vil f¨skattefradrag for saldo du har bokført på konto 2080 ved fremtidige overskudd.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Sven Stenhammer
CONTRIBUTOR *

av Sven Stenhammer

hei.

Takk for svar.

Dvs. at egenkapital da vil være -3 884,95 som skal da videre til neste år og ligge i 2050?

Og føringene gjort nå er korrekte, vil jeg da tro.

Saldo for 2055 og 2060 er satt til 0, dvs overført til 2050. 

Mvh

Sven Stenhammer

 

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da høres det riktig ut, balansen flyttes automatisk fra 2019 til 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen