avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

Årsavslutning, Næringsrapport og konto "2500 Betalbar skatt, ikke utlignet"

av SnorreMe

Har gjort årsavslutning og har for første gang et overskudd i selskapet. Har ikke betalt forskuddsskatt. Når jeg prøver å levere Næringsrapport skatt 2020 får jeg feil på  "Egenkapital fra balansen" kontra "Egenkapital 31.12.2020" som beregnet i Næringsrapporten.

 

Differansen er eksakt lik det jeg har beregnet jeg skal betale i skatt, dette forteller meg at jeg mangler en føring, skulle jeg i regnskapet for 2020 ført beregnet skatt på konto "2500 Betalbar skatt, ikke utlignet" før jeg gjorde årsavslutning?

11 SVAR 11

av Jørn Karlsen

Hei

 

Ja du må føres årsresultatet også beregnet skatt.

 

Eks slik:

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Så sjekker du i balansen, at du har kr 0,- i udisponert resultat.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

av SnorreMe

Takk, må jeg da reversere (korrigere) bokføringen av årets resultat? For deretter kjøre skatten og så bokføre resultatet igjen?

av Jørn Karlsen

Hei

 

Nei det må du ikke, hvis det var kun skatten du glemte.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

av SnorreMe

Takk, da kan vi være enige om at jeg må føre skatten. Her er min siste føring i 2020, føring av overskuddet:

- Debet til konto 8960
- Kredit til konto 2050


Kan du fortelle hva jeg nå gjør videre? Skal denne reverseres og deretter lage en ny føring som dette:

- Debet 8800 Årsresultat
- Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
- Kredit 2050 Annen egenkapital

Hva er forskjellen på konto 8960 og 8800 her?

av Jørn Karlsen

Hei

 

For å kunne gi deg korrekt svar, må jeg vite resultatet for 2020, og hvilket beløp du førte på 

 Debet til konto 8960
- Kredit til konto 2050

 

Det er ingen forskjell på konto 8960 og 8800, kontoene har samme effekt. Bare forskjellige måte å føre årsoppgjøret på.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

av SnorreMe

Skjermbilde.JPG

Her er siste føring. Beregnet skattebeløp ser i skjermbilde lengre.

av Jørn Karlsen

Hei

 

Men hva er totale resultatet for 2020 ?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

av SnorreMe

Skjermbilde.JPG

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Takk skal du ha.

 

Jeg ser du har ført hele overskuddet mot konto 2050 Annen egenkapital.

Det er ikke riktig,da beløpet du skal kreditere på konto 2050 Annen egenkapital, er resultatet etter skatt.

 

Du trenger ikke reversere bilaget du har ført, men føre et nytt bilag.

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet kr. 59 059,19

Debet 2050 Annen egenkapital kr. 59 059,19

 

Da har du tilsammen ført til i de 2 bilagene.

 

Debet 8960 Overføringer annen egenkapital kr. 268 450,86

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet kr. 59 059,19  

Kredit 2050 Annen egenkapital kr. 209 391,67

 

Da har du ført ut hele resultatet, og fordelt resultatet på 2 kontoer, betalbar skatt og annen egenkapital.

 

Sjekk etter på at du har riktig saldo på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet, kontoen skal da ha saldo på kr. 59 059,19

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

SnorreMe
CONTRIBUTOR *

av SnorreMe

Er den denne føringen som mangler?

Skjermbilde.JPG

av Jørn Karlsen

Hei

 

Mest trolig.

 

Det er flere måter å føre det på, og fortsatt komme frem til riktig resultat.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen