Mine områder
Hjelp
Lovel_trh
CONTRIBUTOR *

Årsavslutning - Sluttkontroll - Bokføring av årets skatt og resultat

av Lovel_trh

Hei

Jeg skal for første gang avslutte regnskap for aksjeselskap.

 

Hvordan skal jeg utføre denne siste kontrollen?

Skal vel utføre to billag, bokføring av årets skatt og bokføring av årets resultat 

 

Når jeg velger bilaget årets skatt så kommer det opp kontoene 8300 og 2500. 

Når jeg velger billag årets resultat kommer det opp kontoene 8960 og 2050 på kr 124101,79. 

 

Hvordan føres årets skatt, og hvordan føres årets resultat?

 

 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan føre hele resultatet som ett bilag

 

Går ut fra ar kr. 124 101,79 er ditt resultat for 2019.

 

Det skal avsettes 22% skatt, så det må du regnet ut av overskuddet på kr. 124 101,79

 

Bokføringen blir da slik:

 

Debet 8960 Overføringer annen egenkapital Kr. 124 101,79

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr.  27 302

Kredit 2050 Annen egenkapital Kr. 96 799,79

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Lovel_trh
CONTRIBUTOR *

av Lovel_trh

Hei

Jeg har sett dette svaret før i annen post. 

 

Skjønner at man man føre det som et bilag, men syns det er litt uheldig når det ikke er samsvar med hvordan malen for bilag er satt opp i Visma og svarene her. Når ting ikke stemmer 100 prosent så blir det litt mer usikkert for oss som gjør dette første gang.

 

Da er jeg mer sikker på hva jeg skal gjøre 😀

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Fått flere tilbakemeldinger på disse hjelpe tekstene, og bedt de som er ansvarlig for det, og endre de.

 

Bokføringsforslag på årsoppgjør er vanskelig å sette opp automatisk, siden det er flere ting som spiller inn på hvordan det skal bokføres.

 

Men kan fortelle at Skattemodulen skal få en stor endring og forbedring for årsoppgjøret 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen