Mine områder
Hjelp
Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

Årsavslutning - resultat fra sist år

av Bernhard Myrvold

Jeg skiftet over til eAccounting fra 1/1-20 og i den forbindelse så har jeg lagt inn IB under

Innstillinger – Regnskapsår og IB.

 

Jeg har ingen saldo på konto 8800-Årsresultat pr 31.12.2019 siden jeg har startet med

eAccounting fra 1/1-20

 

Når jeg leser teksten under Forberedelser for Årsavslutningen (se vedlagt bilde) ang dette med å opprette ett manuelt bilag for overskudd/underskudd fra 2019,

Skal dette bilaget  da se slik ut for underskuddet fra 2019?

Kredit 8800 – Årsresultat

Debet 8990 – Udekket tap (Res)

 

Jeg regner dermed med at overskuddet fra 2020 blir overført til konto 8800 som Debet  ved årsavslutningen slik at da underskuddet fra 2019

trukket fra overskuddet for 2020.

 

Stemmer dette eller skal det være motsatt.

 

Setter pris på tips her..

14 SVAR 14
Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei,

Det vil si at underskuddet i mitt AS fra 2019 skal føres som ett manuelt bilag i 2020 siden jeg ikke bruke eAccounting i 2019.

Da skal bilaget føres slik etter det jeg forstår:  Kredit 8800 Årsresultat   / Debet 2080 Udekket tap

Stemmer dette?

Setter jeg bilagsdato 01/01-20 for dette bilaget eller skal jeg sette 31/12-20?

mvh Bernhard

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎10-02-2021 15:29 ( )

Hei

 

Men du får ikke lagt inn inngående saldo på balansen uten at årsoppgjøret for 2019 er ført.

 

Hadde du inngående balanse tall på konto 2080?

 

Resultat for 2019, må ikke føres i 2020. Det må føres i det året det hører hjemme.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei, 

Jeg har ingen inngående balanse tall på konto 2080. Har lagt inn IB for 2020 manuelt, tatt fra Balanse regnskaps rapport fra Mamut one pr 31.12.2019 og lagt dem inn som IB i eAccounting pr 1/1-20. Har brukt eksternt regnskapsbyrå når det gjelder Årsregnskapet og her kommer det fram underskuddet for 2019. Dette underskuddet skal jeg trekke fra på overskuddet for 2020 før jeg finner betalbar skatt for 2020. 

Det som får meg til å stusse her er at i i veiviseren i eAccounting hvor det står: "Når du avslutter et regnskapsår bokføres årets overskudd til Annen egenkapital(2050 og årets underskudd til Udekket tap (2080) pr 31.12.2020. Åpne Regnskapsoversikten og kontroller om du har saldo på konto for Årsresultat (8800) per 31.12.2019. har du ikke det, har du antagelig glemt denne føringen. du skal da gjøre det nå, vå å opprette ett nytt manuelt bilag og flytte beløpt fra konten Årets overskudd til kontoen Annen egenkapital hvis der er overskudd eller Udekket tap hvid et er underskudd."

Jeg har da ikke ført Årsresultat på konto 8800 pr 31.12.2019 i eAccounting, og med teksten over så tolket jeg det at dette må jeg gjøre. 

Men etter ditt siste svar, så skal jeg ikke legge inn underskuddet for 2019 inn i eAccounting for 2020

Mulig at jeg trenger noen som kan logge seg på min maskin og vise meg dette.

Har du noen som kan gjøre dette i 30min?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Slik jeg forstår deg, så tyder det på at årsoppgjøret for 2019 ikke er ført. Men da burde du heller ikke kunne legge inn inngående balanse pr. 01.01.20. Da denne ikke vil gi like stor beløp til debet og kredit.

 

Du legge ved balansen fra Visma Mamut, så kan jeg se om den er korrekt.

 

Du kan også bestille en time med konsulent bistand fra oss. Da ringer vi deg og logger oss på med fjernstyring, og kan bistå deg.

 

Konsulent kan du bestille her

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei Jørn, Se vedlagt filer fra Visma Mamut One som jeg sendet til regnskapsfører for 2019 regnskapet.

Etter det jeg ser her så er ikke Årsoppgjøret for 2019 ført i Mamut One siden det gjorte regnskapfører i sitt program. Må vell få dette ført på en eller annen måte slik at IB for 2020 i eAccounting blir rett.

Så hvis mine antagelser dette stemmer, så får jeg bestille en time hos dere.

mvh Bernhard

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når jeg ser på balanse utskriften, så står det udisponert resultat.

 

Men du kan du sende Balanse detaljert, slik at jeg ser kontoene og ikke bare gruppe summer ?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei, 

Håper at denne rapporten er til hjelp:)

Legger også ved Driftsregnskapet

mvh Bernhard

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

hei

 

Jeg ser resultatet for 2019 ikke er først å står under udisponert resultat kr. 361 105,97

 

Så da er spørsmålet hvilken balansen konto du førte udisponert resultat på.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Godkjent løsning
Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei Jørn,  Jeg har sjekket i Mamut One og ser der at resultatet (underskuddet) for 2019 er ført slik:

Bilag D6: Debet 2050 Annen Egenkapital - Kredit 8960 Overføring annen Egenkapital - kr  11.105,97

Bilag D7: Debet 2050 Annen Egenkapital - Kredit 8960 Overføring annen Egenkapital - kr 350.000,-

Totalt så blir dette kr 361.105.97 som står som udisponert resultat i balanse rapporten.

Håper at dette gir noen mer forklaring.

mvh Bernhard

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg skjønner, men konto 2080 Har ingen saldo i balansen vil pr. 31.12.20

 

Konto 2050 Har ingen endring, noe som er riktig, siden du hadde underskudd.

 

Kan du se på bilaget  du har ført i 2019 på konto 8960 Overføringer annen egenkapital , og sende meg bilde av det.

 

Ikke så lett å svare på slike spørsmål uten å se hva som er ført i regnskapet.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hie Jørn, 

Jeg har laget noen rapporten ut fra konto 8960 og bilag D6 og D7 som er ført mot 8960 kontoen. Får dessverre ikke tatt skjermbilde av bokføringen da min lisene for Mamut One er gått ut.

Håper at vedlagte rapporter er til hjelp. 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du hadde underskudd i 2019, slik det ser ut som, så skulle du ført det slik på bilag D6 og D7:

Kredit 8960

Debet 2080

 

Men du før ført underskuddet til annen egenkapital, da fremkommer ikke fremførbart underskudd.

 

Vet ikke hvorfor det er ført på 2 bilag.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du la inn inngående balanse 01.01.20. Så la du kun inn balansen. Fra konto 1000 til 2999.

Balansen pr. 01.01. skal gå i null, dvs like store beløp til debet som til kredit.

 

Hvis ikke inngående balanse 01.01.20. hadde gått i null. Så hadde du ikke bokført resultatet for 2019.

 

Når du skal bokføre resultatet for 2020, så kommer det an på om du har AS eller ENK, og om du har overskudd eller underskudd.

 

Bokføring av resultat for AS

 

Overskudd

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt (22% firmaskatt av resultatet)

 Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Underskudd

Kredit 8800 Årsresultat

Debet 2080 Udekket tap

 

Bokføring av resultat for ENK

 

Overskudd

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2060 Privatuttak

 Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Underskudd

Kredit 8800 Årsresultat

Debet 2080 Udekket tap

 

Dette er eksempel på hvordan det kan føres. ÅS kan man bruke andre kontoer også, men det gir samme resulat.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Bernhard Myrvold
CONTRIBUTOR ***

av Bernhard Myrvold

Hei,

Det vil si at underskuddet i mitt AS fra 2019 skal føres som ett manuelt bilag i 2020 siden jeg ikke bruke eAccounting i 2019.

Da skal bilaget føres slik etter det jeg forstår:  Kredit 8800 Årsresultat   / Debet 2080 Udekket tap

Stemmer dette?

Setter jeg bilagsdato 01/01-20 for dette bilaget eller skal jeg sette 31/12-20?

 

mvh Bernhard