Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

Årsavslutning til egenkaptial

av Thomas Larsen2

Hei

Spm 1)

Ser at det for 2016 (første året med eaccounting) ikke er overført resultat til egenkapital.

Dette medfører kluss på 2017 resultatet.

 

For å rett opp dette kan jeg vel overføre resultatet for 2016 den 1.1.2017 og så føre over resultatet for 2017 den 31.12.2017. Vil ikke dette rette forglemmelsen?

 

Som dere ser av ballanserapporten (under på bilde) så er egenkapitalen negativ?? Den skal jo være positiv.

Har jo kun 50 000kr i lån til eiere og over 100' i banken.

 

Spm 2)

Hva skal føres over fra resultatrapporten til egenkapital og fra hvilken konto til hvilken konto?

 

Se bilder her: 

Resultat 2016Resultat 2017Ballanserapport 2016Ballanserapport 2017

 

 

 

12 SVAR 12
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Thomas

 

Siden du ikke ført resultatet til balansen i 20016, så må du føre dette i 2016, med dato 31.12.2016. Har du låst regnskapsåret, så er det bare å åpne det igjen.

 

Så du resultatet for 2017 med dato 31.12.17.

 

Dessverre får jeg ikke opp dine rapporter, hvis du Trykker på Choose Files, et og et vedlegg skal jeg kunne se de.

 

Hvordan du skal disponere resultatet kommer an på hvilken selskapsform du har, og om du har overskudd eller underskudd disse årene.

 

Så for å gi deg et korrekt svar, må jeg ha mer informasjon.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Hei

Finner ikke hvor jeg skal laste opp bilder.

På fotoapparatet (sette inn/velg bilde) står det ikke noe om choose files.

Da kommer det bare opp sett inn lenke. Setter jeg da inn lenken lokalt vil du ikke se den.

 

Er det noe jeg overser?

Hvis ikke kan du gå inn her: https://www.dropbox.com/sh/lc22vt9jbifdh2t/AADp51RBpIsZ8B-qLQblHc_Ia?dl=0

 

-Thomas.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ser balansen din for 2016 og 2017.

 

Ser du ikke hår foretatt mva oppgjør, da skal eller mva kontoer overføres til konto 2740. Oppgjørskonto for mva. Det må gjøres. Vet ikke om du har sendt inn mva oppgjør til Altinn.

 

Så må resultatet bokføres, men da må jeg se resultat regnskapet ditt for 2016 og 2017.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Hei

Da har jeg lagt inn reultatregnskapene også på samme link.

Har levert MVA oppgave for alle år. Men mulig jeg skulle bokført det på en spesiell måte??

https://www.dropbox.com/sh/lc22vt9jbifdh2t/AADp51RBpIsZ8B-qLQblHc_Ia?dl=0

 

Eventuelt hvilken konto/sum skal bokføres mot 2740?

Er dette for å nulle ut mva "gjelden" når den er betalt?

 

Mvh

Thomas

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Thomas

 

Har du sendt inn MVA-melding fra systemet ?

Hvis du gjør det, s¨å tømmes alle mva kontoer opp mot konto 2740 Oppgjørskonto mva.

 

Når du så betaler mva skal det føres slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2740 Oppgjørskonto MVA

 

Da går konto 2740 i null pr. periode, og saldo pr. 31.12.17, skal være samme beløp som du har på MVA-meldingen for 6 termin 2017. ( som betales i 2018)

 

Ser at du ikke har disponert resultat for 2016 eller 2017.

 

Siden dette ikke ble gjort i 2016, må du nå i 2017 disponere resultatet for begge årene.

 

Resultat 2016 kr. 31997,47

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Resultat 2017

Samme føring for 2017.

 

Jeg har dessverre ikke mulighet til å gå dypere inn i ditt regnskap, og vet ikke hvilken selskapsform du har og om du skal føre avsetning for skatt. Så kan anbefale deg å kontakte en regnskapsfører hvis du er i tvil.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Sendt inn via systemet, mener du da å sende inn til Altinn? Jeg har gjort dette manuelt og ikke via eaccounting. Bør jeg gjøre dette også slik at systemet kan oppdatere seg?

 

Er det evnt mulig å leie en regnskapsfører hos Visma for å oppdatere manglene? De har jo da tilgang til alt og kan lett fikse det som ikke er gjort.

 

-Thomas-

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Tomas

 

Vil anbefale deg å sende inn disse fra systemet. Siden det ikke er gjort bær du avslutte hver termin. Uten å sende den til Altinn, da blir alle mva oppgjør bokført automatisk.

 

Visma har ikke eget regnskapskontor, vi er kun leverandør av systemet, men du finner regnskapsfører på linken under, og disse av avtale med Visma eAccounting.

 

Finn en regnskapsfører

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Godkjent løsning
Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Har diskutert med visma nå og MVA er bokført riktig med MVA-melding.

Vi skjønte derfor ikke hva du mener er mangler utført og at ikke MVA er bokført rett

2016 hadde jeg 90 kroner til gode. (denne står også på ballanserapportern)

2017 måtte jeg betale 36 654kr. (Denne har en annen sum i ballanserapporten 32 714kr)

 

Til info har jeg at ANS som sender inn MVA melding en gang i året.

 

Har også lastet opp MVA-melding for de to årene på samme link som tidligere.

 

-Thomas-

Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Har diskutert med visma nå og MVA er bokført riktig med MVA-melding.

Vi skjønte derfor ikke hva du mener er mangler utført og at ikke MVA er bokført rett

2016 hadde jeg 90 kroner til gode. (denne står også på ballanserapportern)

2017 måtte jeg betale 36 654kr. (Denne har en annen sum i ballanserapporten 32 714kr)

 

Til info har jeg at ANS som sender inn MVA melding en gang i året.

 

-Thomas-

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Thomas

 

Det er rett at du har gjort dette i 2016. Men ser du på balanse rapporten du sendte så har du beløp på konto 2700, og dette beløpet blir overført til konto 2740, når du har foretatt mva-melding for hele året.

 

Du har en saldo på kr. 5.849,- på konto 2700 og kr. 32.714,- konto 2740, sum av disse kontoene er kr. 38.563,-.  Du har fortsatt en differanse. Denne kan du kanskje finne ved å ta ut en rapport i eAccounting på rapporten MVA pr transaksjon.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Thomas Larsen2
CONTRIBUTOR ***

av Thomas Larsen2

Har også lastet opp MVA-melding for de to årene på samme link som tidligere.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Thomas

 

Så det, se også mitt andre svar.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen