Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Årsavslutning, underskudd, Skattemelding og fremførbart underskudd

av Anonymous

Er ingen profesjonell regnskapsfører og holder på med dette for første gang. Så trenger litt basic innføring her.

 

Ifm. skattemelding får jeg spørsmål om jeg skal balanseføre utsatt skattefordel. Er dette noe jeg må gjøre for å kunne få skattefordelen? Og hvilken innvirkning vil dette evt. ha på regnskapsføringen?

 

Jeg har avsluttet årsregnskapet og det negative resultatet er postert på 2080 Udekket tap. Men jeg har ikke gjort noe ift. beregning av utsatt skatt i eAccounting regneskapet så lurer på om jeg har gjort feil der.

 

Når jeg huker av for balanseføring i Skattemelding kommer følgende kommentar:

"Beregnet utsatt skattefordel skal føres i post "1070 – Utsatt skattefordel" under "Anleggsmidler – ikke avskrivbare" under "Eiendeler" i seksjonen "Fyll ut balansen". Har foretaket andre forhold som påvirker avsetning for utsatt skattefordel, må det manuelt korrigeres for dette."

 

...og jeg er veldig usikker på hva dette betyr for meg.

 

Selskapet har null omsetning og til nå bare hatt litt utgifter ifm. opprettelse av selskap og mindre fakturaer.

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Utsatt skatt er 22 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Per 01.01.2018 ble skattesatsen for alminnelig 22 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 22 % være utsatt skatt.

Hvorfor beregnes utsatt skatt?

Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

Beregning av utsatt skatt

Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 22 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 22 % bli 22.000 kr.

 

Hvis du ikke har utsatt skatt, så vil du ikke ha noen skatteberegning siden du har underskudd i 2018.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen