Mine områder
Hjelp
Jørn Walle
CONTRIBUTOR **

Årsoppgjør med negativt årsresultat men positiv næringsinntekt.

av Jørn Walle

Mitt AS driver med konsulentvirksomhet samt handel med børsnoterte aksjer.


Kort oppsummert så ser regnskapet slik ut:

Driftsinntekter - konsulenttjenester                         50000,-
Tap realisasjon aksjer innenfor fritaksmetoden   -100000,-

Årsresultat (underskudd)                                          -50000,-

 

Ved utfylling av Næringsoppgave 2 (RF-1167) så justeres næringsinntekten positivt med kr 100000,- ettersom tap ved realisasjon av aksjer ikke er fradragsberettiget.
Det vil si at Næringsinntekten som det skal beregnes skatt på er kr 100000,- og at betalbar skatt ikke utlignet vil være 22000,- (22% for 2019)

 

Hvordan bokfører jeg disse siste bilagen ved åravslutningen?

9 SVAR 9
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du bokfører overskuddet slik

 

Debet 8800 Årsresultat Kr. 50.000

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr, 22.000

Kredit 2050 Annen egenkapital Kr. 28.000,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jørn Walle
CONTRIBUTOR **

av Jørn Walle

Men her er det snakk om et regnskapsmessig underskudd på 50000,-

I tillegg er det beregnet skatt på 22000,- ettersom næringsinntekten er positiv.

 

Blir det 28000,- på udekket tap eller vil det bli 78000,- (50000 + 27000)?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager tolket tallene dine som du først skrev feil.

 

Da blir føringen slik:

 

Kredit 8800 Årsresultat Kr. 50.000

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr, 22.000

Kredit 2080 Udekket tap (Bal) Kr. 72.000,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Jørn Walle
CONTRIBUTOR **

av Jørn Walle

Så det blir kredit på alle disse kontoene?

 

Er det slik da at jeg får et udekket tap som er årets underskudd + årets beregnet skatt?

Hvis man har beløp på 2050 Annen egenkapital fra tidligere år - kommer det da til "fradrag" først?

Tenkte da om det er mulig å ha beløp både på konto 2050 (Annen egenkapital) og 2080 (Udekket tap)?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager det var min feil med debet og kredit.

 

 

Kredit 8800 Årsresultat Kr. 50.000

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr, 22.000

Debet 2080 Udekket tap (Bal) Kr. 72.000

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jørn Walle
CONTRIBUTOR **

av Jørn Walle

Takk for nyttig info - jeg prøver meg på et årsoppgjør så ser jeg om det blir riktig.

 

Hva med siste spørsmål: 

Er dt mulig å ha beløp både på konto 2050 (Annen egenkapital) fra tidligere år og 2080 (Udekket tap) fra årets oppgjør? Eller må disse føres mot hverandre slik at det står beløp kun på en av disse kontoene?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du hadde underskudd i 2018, og førte underskuddet mot 2080. Og så har du overskudd i 2019, så skal du nulle ut konto 2080, før du fører noe inn på konto 2050.

 

Er overskuddet i 2019, mindre enn saldo på 2080. så vil restverdien bli stående på konto 2080.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jørn Walle
CONTRIBUTOR **

av Jørn Walle

Jeg tenkte mest omvendt...

Hvis man fra før har en positiv saldo på 2050 men i år få et negativt resultat på 2080.

Vil da saldo 2050 bli "nullet" først, og resterende ført på 2080? Eller vi beløpet på 2050 alltid bli stående ved underskudd og kun akkumuleres ved nye overskudd?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du har debet saldo på konto 2050 Annen eiendel, så er det ført feil tidligere år.

 

Så da ville jeg korrigert tidligere feilføringer til debet på konto 2050 som er ført til debet på følgende måte

 

kredit 2050

Debet 2080

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen