avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

Årsregnskap, skattemelding og korrekte Referansekontoer

av ovelaur

Som ny bruker av eAccounting (valgt pga integrert årsregnskap og skattemodul), så er jeg nå i gang med å foreta dette for 2020. Da dukker det opp noen spørsmål:

 

 1. For kontoserien 181x har jeg opprettet kontoer for å skille litt på type investering.
  • 1810 Børsnoterte aksjer, norske
  • 1812 Børsnoterte aksjer, utland, innenfor fritaksmetoden
  • 1813 Børsnoterte aksjer, utland, utenfor fritaksmetoden
  • 1814 Aksjefond, innenfor fritaksmetoden
  • 1815 Aksjefond, utenfor fritaksmetoden
  • 1816 Rentefond (pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond)
  • Hva vil være riktig "Referansekonto" og "Kontogruppe" for kontoene over for å sikre korrekt skattemessig og årsregnskapsmessig håndtering? 
 2. Hva er konto "5300 Tantieme" som er oppgitt som referansekonto til "5320 Annen oppgavepliktig personalforsikring"?
 3. Hvorfor er Kontogruppe "Kostnader knyttet til transportmidler" oppgitt for "7150 Diettkostnader"?
 4. Jeg har opprettet "8052 Renter, utbytte, gevinst rentedel - Rentefond". Vil korrekt referansekonto være "8050 Annen renteinntekt"? Jeg stusser siden 8050 kommer opp som default.
 5. Hvordan skal kontoene 8077/8177, 8080/8180 og 8082/8182 settes opp riktig med tanke på Referansekonto og Kontogruppe?
  • 8077/8177 Gevinst/tap ved realisasjon av andre aksjer/fond, innenfor fritaksmetoden
  • 8080/8180 Verdiøkning/tap av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
  • 8082/8182 Motkonto for tidligere års bokført urealisert verdiøkning/tap (disse brukes ved realisering ett senere år som da føres på 8077/8177 for å beskattes riktig i realiseringsåret, men da for at kontoene i 18xx serien skal bli riktig siden 18xx saldo justeres hvert år 31/12 i samråd med revisor til virkelig skattemessig formuesverdi).
5 SVAR 5

av Jørn Karlsen

Hei

 

1.

Aksjer føres normalt i konto klasse 13xx

 

Så hadde du bokført de der, ville de kommet opp med riktig referansekonto.

Så er det flere kontoer, kommer an på hvilken type aksjer du har. eks. 1350 Andre aksjer, norske

 

2.

Tantieme er en godtgjørelse som noen ganger utbetales til et selskaps administrerende direktør, til medlemmer av styret og representantskapet og høyere funksjonærer. ... Tantieme kommer i tillegg til ordinær lønn.

 

3.

Det er slik skatteetaten ønsker oppstillingen, Konto gruppe 71xx Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil, o.l.

Det er samlede reiseutgifter.

 

4.

Jeg ville også brukt referanse konto 8050 Annen renteinntekt

 

5.

Med få unntak skal ikke gevinst føres før gevinsten er realisert.

 

Det er referanse konto i Skattemodulen på alle kontoen med unntak av 8180 og 8182, er dette kontoer du har opprettet selv ?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur (Oppdatert ‎06-04-2021 19:04 av ovelaur )

Hei,

 

 1. Jeg har lest litt forskjellig om bruken av 13xx og 18xx kontoserien. Og bruken av 18xx serien er anbefalt til dette formålet av tidligere regnskapsfører og revisor. Uansett så ser jeg eAccounting sin referansekonto for 1810 vil antagelig være grei også for min 1812. Eller mener du at jeg bør bruke 1350 for børsnoterte aksjer og aksjefond (kortsiktige investeringer). Men hvor bør rentefond føres da disse ikke representerer eierandeler i selskaper som ellers børsnoterte aksjer og aksjefond gjør? Viser også til denne tråden.
 2. Tantieme kommer opp i eAccounting sin skattemodul som referansekonto for 5320. Hvilken referansekonto og kontogruppe bør jeg endre dette til?
 3. OK
 4. OK
 5. 8180 og 8182 har jeg opprettet selv ja (de har samme funksjon som 8080 og 8082, bare negativt fortegn på beløp). Men jeg ser nå at jeg skulle kanskje heller ha brukt 8101 og 8102 til formålet? De brukes til å få urealiserte tap bokført 31/12 slik at formue reduseres tilsvarende 31/12. Dette er også slik tidligere revisor ønsket dette da man ikke skal formuebeskattes for en formue man ikke besitter. Men jeg er også klar over at ett urealisert tap ikke skal redusere skattbar inntekt/resultat, så det er viktig at 8180 og 8182 behandles korrekt i skattemodulen for riktig føring i årsregnskap og skattemelding/næringsoppgave.

av Jørn Karlsen

Hei

 

1.

Du kan som du skriver også bruke kontoer 18xx, da vil også referanse kontoene være tilsvarende 18xx

Det kommer an på om aksjene er (børsnoterte), så skal du bruke konto i 18xx-serien. Aksjer i 13xx-serien er aksjer i IKKE børsnoterte selskap.

 

2.

For å kunne gi deg riktig referanse konto, må jeg vite hvilken konto er dette ført på i regnskapet.

 

5.

Jeg skjønner ikke hvorfor du skal føre urealiserte tap, da vil du ikke få skattemodulen til å stemme.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Hei,

 

 1. OK, da har jeg gjort riktig.
 2. Jeg har funnet alternativ løsning på spørsmål 2 som egentlig er en ubetydelig teknisk feil siden Mamut One ikke har hatt standard kontoer (derifra kommer inngående saldobalanse).

For spørsmål 5 så er begrunnelsen at jeg vil redusere saldo på 18xx kontoene når jeg har urealisert tap. Jeg har nå brukt konto 8100 og 8105 i stedet for til dette formålet (kontoene 8180 og 8182 hadde jeg opprettet da jeg ikke så at 8100 og 8105 hadde samme funksjon). Hele vitsen med dette er jo å gjenspeile en verdireduksjon på en investering. Dersom jeg ikke bokfører en verdireduksjon, så vil selskapets egenkapital bli høyere enn reell verdi, og dette medfører igjen høyere formue på personlig skattemelding året etterpå. Jeg forstår ikke hva du mener med at dette blir feil i Skattemodulen. Kan du utdype dette? RF-1167 post 8100 er jo til dette formålet, og urealiserte tap gir ikke rett til skattefradrag på selskapet, men dette skal vel skattemodulen i eAccounting håndtere korrekt om post 8100 og 8105 benyttes til å føre opp verdireduksjon av finansielle instrument (eller som jeg kaller urealisert tap)?

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Beklager jeg tenkte feil på dette spørsmålet.

Urealisert tap kan du føre, men ikke urealisert gevinst.

Bruker du konto 8100 og referanse konto 8100 så skal det bli riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen