Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Linna1
CONTRIBUTOR *

Avgitt skattepliktig konsernbidrag

av Linna1

Hei, 

 

jeg skal føre et skattepliktig konsernbidrag fra datter til mor. Problemet er ikke konteringen, men hvordan jeg får det riktig inn i skattemodulen (Visma eaccounting skatt). Dersom jeg fører i regnskapsmodulen (Eaccounting) blir den betalbare skatten autojustert når jeg får det over i skattemodulen (slik at jeg ikke får med med meg skattefordelen dette medfører). 

 

Trenger en oppskrift som viser hvor jeg skal legge inn konsernbidrag slik at også skatteberegningen og ligningspapirene blir riktige. 

 

Datter: 

Skyldig konsernbidrag: K 125

Betalbar skatt:  D 27,5

Endring EK:  D 97,5

14 SVAR 14
Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Hos morselskapet vil det bli ført som en inntekt og fordring på datter. Skatteposteringen som følge av selve konsernbidraget ligger kun hos giver. 

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Jeg har bokført det med skatteeffekt, dvs. 

K skyldig konsernbidrag

D Betalbar skatt

D Endring EK

 

Det som skjer at når jeg da importerer regnskapstallene til skattemodulen blir den betalbare skatteføringen borte og ført som "feil i betalbar skatt tidligere år". Dette skjer da som en automatpostering, og jeg finner ingen mulighet for å slette denne posteringen. 

Tenkte så at jeg kanskje skulle føre konsernbidraget i skattemodulen, slik som man kan gjøre med utbytte. Men hvor skal jeg i så fall gjøre det? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎25-05-2021 13:39 ( )

Hei

 

Men du skriver ikke konto nr.

 

Har du ført det på konto 2921 Avsatt konsernbidrag i år ?

 

eller ble konsernbidraget ut

Hvis du synes dette innlegget betalt i 2020.

 

svarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Det er ført mot 2921. 

Det bokført konsernbidrag i disse selskapene hvert år, så det har også blitt utbetalt noe i 2020, men det er ferdig betalt og bokført. Spørsmålene mine gjelder årets avsetning. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da har du brukt riktig konto. så må du sjekke at beløpet pr. 31.12.20. hvis du har andre føringer på denne kontoen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvordan har du bokført dette konsernbidrag i både mor og datter?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Hei,

 

det er mulig jeg ikke har vært helt tydelig, men det er ikke bokføringen jeg lurer på. Jeg lurer på hvordan jeg konkret skal få det til å bli riktig i skattemodulen. Dersom jeg bokfører i regnskapsmodulen så blir det skatteposteringen rett og slett borte (den ligger ført bort under posteringer, og da med tekst- "ført mot tidligere års feil i betalbar skatt". EK-skjema og skattenoter er heller ikke riktige. Hvor skal jeg legge det inn så det blir riktig? Er det noen huk eller annet som jeg passe på er påskrudd? Tenkte først at jeg kunne foreta styringer under saldobalanse bildet, men det er heller lite jeg kan gjøre der utfra hva jeg har oppdaget. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er avgjørende hvordan dette er ført i regnskapet i Visma eAccounting. Så importeres tallene inn i skattemodulen. og gir grunnlag for skatteskjema og skatteberegningen.

 

Du kan under saldo balanse se kontoplan fra eAccounting og til høyre referanse konto hos skatteetaten. 

 

Men i Vimsa eAccounting benyttes Norsk standard konto plan, samme som skatteetaten bruker. Har du opprettet egne kontoer så må du kontrollere referanse kontoer.

 

Vanskelig å gi deg noe korrekt svar da jeg ikke kan se regnskapet og skattemodulen din.

 

Ønsker du kan jeg få support til å bistå deg.

 

Eller du kan booke en konsulent time, men dessverre har jeg ingen ledig time før i juni.

 

Konsulent time kan du bestille her

 

Du kan fint søke om utsettelse på skattemeldingen, les mitt innlegg her

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Hei, 

 

kan du gi meg konteringene jeg skal bruke hos mor og datter? 

 

Linn 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis mor skal motta konsernbidrag fra datter føres det slik:

 

Datter:

Kredit 2961 Avsatt konsernbidrag i år

Debet 8925Avsatt konsernbidrag

 

Mor

Debet 1561 Fordring på årets konsernbidrag

Kredit 8930 Mottatt konsernbidrag

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Takk skal du ha, men hva med skatten? Hensikten er å få med skatteeffekten 🙂 

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da skal skatte effekten komme i skattemodulen på de 2 selskapene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Linna1
CONTRIBUTOR *

av Linna1

Hei, jeg må dessverre fortelle at løsningen ikke fungerte. Skatteeffekten uteble slik at jeg til slutt måtte gjøre direkteposteringer i altinn og manuell korreksjon av noter. Dette medfører høy risiko for feil. Da var faktisk måten jeg gjort det på tidligere år fungert bedre, at jeg har bokført KB med skatteffekt i regnskapsmodulen helt ferdig før det ble overført, i den gamle skattemodulen var det ingen slike type autoposteringer. 

De av dere som jobber med skattemodulen bør ta tak i dette som en videreutvikling av skattemodulen. I andre årsoppgjørsprogrammer fremkommer dette en type disponering og man huker av for om det er med eller uten skatteeffekt. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du sender oss ditt kunde nr, så skal jeg få programmererne til å se nærmere på dette.

 

Skatteetaten vil beregne riktig skatt selv om skattemodulen ikke gjør dette.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen