Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Avskriving av Personbil i årsavslutning

av Anonymous

Hei. 

Jeg sitter med avsluttende del av årsregnskapet, og har kommet til avskrivinger. her står jeg litt fast. 

første problemet kom når jeg ser at når vi flyttet over fra et annet regnskapsprogram så er eiendeler opprettet manuelt, og ikke via "eiendeler" i eaccounting. dette gjør at balansen er riktig med eiendeler på riktige konti men de synes ikke under " eiendeler" i programmet, noe som gjøre automatisk avskriving umulig. vil det være mest hensiktsmessig å føre avskrivinger manuelt, eller å tilbakeføre disse eiendelene til sine respektive konti og legge de inn på nytt under "eiendeler" (hvis mulig)? 

problem nummer 2:

Vi kjøpte en brukt personbil med finansiering i bank for 815.000,- bilen ligger i balansen på k 1233, og lånet ligger på k 2203.  når jeg ser på avskriving på denne skal den som hovedregel avskrives med 20%. 

på en slik verdi så betyr dette over 160.000,- i avskriving. bilen er jo fremdeles verdt tett oppunder 800.000,- så en slik avskriving vil ikke gi noe rettmessig bilde av verdien på eiendelene, og vil samtidig medføre et solid underskudd for året, selv om vi har et ok overskudd. forventet levetid på denne er jo langt over 3 eller 5 år, og vi har heller ikke tenkt å beholde bilen til den er utrangert. hvordan anbefales det å gjøre dette? 

6 SVAR 6
FrederikS
VISMA

av FrederikS

Hei, 

 

Du kan opprette bilen som en eiendel og fremdeles få hjelp til avskrivningene av Visma eAccounting. 

Siden bilen ligger på en egen konto i regnskapet må du opprette en ny "eiendelskontering" for konto 1233.

 

  1. Velg Innstillinger - Kontooppsett eiendeler.
  2. Velg kopier "Personbiler, traktorer, maskiner o.l. (d)"
  3. Fyll ut opplysningene og endre eiendelskonto til 1233.
  4. Velg Lagre.

Gå deretter til Regnskap - Eiendeler og opprett bilen der. Når du oppretter nye eiendeler her vil ikke programmet bokføre verdien på balansekontoen. Når du har opprettet bilen kan du gjennomføre avskrivninger for hele 2019 om det ikke er gjort fra før. Du kan bokføre alle avskrivningene enkelt under Regnskap - Bilag - Pilen ved siden av "nytt bilag" - Bokfør avskrivninger. Legg inn 31.12.2019 og du vil se alle avskrivningene og bokføre de.

 

Biler avskriver vi minimum over 5 år så minste prosentsatsen er 20 %. I Visma eAccounting benyttes lineære avskrivninger. Med en verdi på 815 000,- og 5 år vil de årlige avskrivningene være på 162 996,-.

 

Selger du bilen for mer enn hva den regnskapsmessige verdien er vil det generere en gevinst det året bilen selges.

 

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS

Frederik Sætrang

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei. 

Takk for svar. 

Som jeg forstår det du sier så er de poster jeg har i balansen nå pr definisjon korrekte, da de har rett verdi og har kredit/debet imot korrekte konti allerede? jeg skal altså kontrollere, og evt korrigere at disse har riktig eiendelskontering, og deretter legge de samme eiendelene inn under "eiendeler" under "regnskap"? 

Det som legges inn under "eiendeler" vil ikke påvirke balansen? altså, jeg vil ikke ende opp med å f.eks da ha bil til 815.000 to ganger i regnskapet? er det kun da avskrivinger som går automatisk (setter ned saldoen på de respektive konti i balansen) når jeg bokfører avskrivinger i "eiendeler" ? 

når jeg legger inn en eiendel i "eiendeler" og oppgir anskaffelsesbeløp, så vil ikke dette føres i mot noen konto (f.eks 1920) som et kjøp, men det skjer først når jeg bokfører bilaget som leverandørfaktura korrekt? hva gjelder avskrivingsatser særlig på denne bilen, MÅ jeg forholde meg til 5 år og 20%, eller er dette et tak, men at jeg kan forholdssmessig bruke en avskriving som er mer reell ift markedsverdi og levetid? dette vil i såfall gi meg et lavere fradrag enn ved vanlig sats, men også et mer riktig bilde av de faktiske verdier. jeg liker dårlig at en avskriving i den størrelesorden gir et et solid underskudd, og spiser av egenkapitalen når det i realiteten er et overskudd, selv med verditapet igjennom året. 

 

FrederikS
VISMA

av FrederikS

Hei igjen.

 

Helt riktig, eiendelene du oppretter vil ikke generere noen bilag eller endre sado på balansekontoene. Men det er viktig at du legger inn korrekte beløp ut i fra hva su har i balansen  så systemet kan generere korrekte avskrivninger. 

 

Du kan avskrive mindre om du ønsker det, 20% er maks av hva du kan avskrive. Så for å få ned årlig avskrivninger kan du sette levetid til 7 eller 10 år.

 

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS

Frederik Sætrang

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk. dette var veldig oppklarende. 

da kan jeg korte det ned til at den informasjonen jeg legger inn under "eiendeler" i "regnskap" ikke vil påvirke selve resultatregnskapet eller balansen på noen måte annet enn for avskrivingsformålet? (og egen oversikt) 

balanseføring og debet/kredit på respektive konti skal uansett gjøres som nå via leverandørfaktura etc, korrekt?

på spørsmål 2 kan jeg øke forventet levetid på bilen, og dermed få en avskriving som samsvarer mer med reellt verdifall, så lenge jeg ikke går OVER 20% / UNDER 5 år? 

FrederikS
VISMA

av FrederikS (Oppdatert ‎14-07-2020 08:05 av FrederikS VISMA )

Hei, 

 

Det stemmer, eiendelen du legger inn vil bare generere avskrivninger. Hovedbeløpet som ligger i balansen kommer fra når du fører leverandørfakturaen ja. 

 

Du kan som nevnt avskrive mindre om du ønsker det så lenge det ikke går over 20% og under 5 år.

 

For best mulig historikk og data på eiendelen ville jeg ha lagt inn korrekt anskaffelsesdato, under sist avskrevet legger du inn fra den datoen du ønsker at avskrinvingene skal starte i Visma eAccounting.

 

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS

Frederik Sætrang

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

et tilleggspørmål: 

Når jeg legger inn eiendeler under regnskap, så skal anskaffelsesdato også føres inn. om denne er fra tidligere regnskapsår, og/eller før jeg tok i bruk eaccounting, skal jeg fortsatt bruke de faktiske anskaffelsesdatoer, eller kan jeg helt enkelt legge inn datoen for siste avskriving?