Mine områder
Hjelp
Bjørn Deildok
CONTRIBUTOR ***

Avskrivning av bygg under oppføring

av Bjørn Deildok

Hei,

Jeg har et verkstedsbygg som sakte men sikkert ferdigstilles. Jeg vil tro at den naturlige kontoen å føre disse utgifter på er 1130 - anlegg under utførelse og avskrive etter hva saldoen er for hver måned. Eller 1120 - bygningsmessige anlegg? Men jeg lurer mest på avskrivninger av dette bygget all den tid det finnes både:

 • Saldogruppe H: Bygg og anlegg, hoteller mv.  - 4 (6/10) % ***
 • Saldogruppe I: Forretningsbygg - 2 %
 • Dette bygget er jo begge deler. Det er et rent forretningslokale - verksted - bygget spesifikt til forretningsdrift som er under bygging. Så hvilken saldogruppe vil være korrekt å bruke her? Og hvilke kontoer føres de imot?

  2 SVAR 2
  Godkjent løsning
  Bjørn Deildok
  CONTRIBUTOR ***

  av Bjørn Deildok

  Hei Torfinn, 

  Takker for svar. Bygget er ikke fullverdig enda og har nok enda et års tid igjen før det fysisk er takstein over hodet, så da vil jeg tro at det å avskrive det i byggeperioden som du sier kanskje blir litt feil? Det er nettopp det som har blitt gjort tidligere..

  Jeg har dette i et ENK. og grunnen til at jeg spør er fordi jeg som nevnt i tidligere forespørseler virker å ha funnet at mitt regnskap har blitt ført både uoversiktlig og manglende av tidligere regnskapsfører, derfor går jeg nå igjennom hele regnskapet og gjenoppretter det i Eaccounting slik at tallene kan spores. Mye jobb, men jeg misliker på det sterkeste å ha ikke fullt kontrollerbare tall i systemet...  Så det vil nok bli en av deres egne online regnskapsførere som vil titte på dette og sjekke/utføre ligningsdelen når jeg mener å ha det ryddig.

   

  Mvh

  Bjørn

  Godkjent løsning
  Torfinn Lundblad1
  VISMA

  av Torfinn Lundblad1

  Hei Bjørn!

  I prinsippet kan du mens bygget er under oppføring vente med å avskrive til dette er ferdig, for så å definere levetid og avskrivningsplan. Under oppføring er det jo ikke noe verdifall på bygget, snarere tvert i mot.

  Vær oppmerksom på at det i prinsippet finnes to typer avskrivning, i alle fall i relasjon til årsoppgjøret; Regnskapsmessige (R) og Skattemessige (S) avskrivninger. 

  Løpende anses dette for R-avskrivninger, mens ifbm utarbeidelse av årsoppgjøret kommer også S-avskrivninger inn i bildet.

  Har du eiendommen i AS eller ENK? 

  Ved AS er det mest vanlig å føre R-avskr løpende lineært av anskaffelseskost. Ifbm utarbiedelse av årsoppgjøret kommer da de S-messige avskrivningene inn i bildet hvor du legger bygget inn som tilgang på saldoskjema RF-1084 og avskriver årlig av saldo. Det blir da normalt forskjeller mellom R- og S-avskrivninger / verdier. Dette hensyntas i skjema RF-1217, Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger. 

  Ved ENK har du anledning til å benyttes S-avskrivninger også med virkning for regnskapet dersom du benytter næringsoppgave 1. Da skal regnskapet for året avlegges etter skattemesige verdier, men det er også valgadgang til å benytte næringsoppgave 2 med forskjeller R-/S-verdier.

  Det du referer til i ditt innlegg refererer til skattemessige avskrivninger, som normalt tas ifbm årsoppgjøret, men uansett bør du vente med å avskrive til bygget er ferdig, og fremstår som et bygg. Ferdig kan man jo definere på ulike måter, men dersom det er funksjonelt og i bruk, tenker jeg det er klart for å plasseres på en saldo skattemessig. Jeg vil anta at saldogruppe H er mest relevant, ref verksted, som du nevner. 

  Skattemessig gjelder da følgende; Som anlegg i saldogruppe h regnes bl.a. tekniske hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg, herunder renseanlegg, trykkluftanlegg, sjøpumpeanlegg, kjøleanlegg o.l. Anlegg med en brukstid/levetid på ikke over 20 år, kan avskrives med inntil 10 %. Bygg med brukstid/levetid på ikke over 20 år, kan avskrives med inntil 10 %

  Hvem skal utarbeide ligningspapirene for din virksomhet? 

  Det anbefales at du tar dette videre med en regnskapsfører, som evt også kan bistå deg med utarbeidelsen av årsoppgjøret, men overfor har jeg gjort et forsøk på å angi noen prinsipper. 

  Lykke til!

  Torfinn H. Lundblad