Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Seid Music
CONTRIBUTOR **

Avvik mellom sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld

av Seid Music

Hei.

Har fått avvik mellom egenkapital og eiendeler på 249.332,37

Har skjekket at

i 2016 i Balanserapport Udekket tap på 23.672,88, udisponert resultat 0

i 2017 i Balanserapport Udekket tap på 171.917,49, udisponert resultat 0

i 2018 i Balanserapport Udekket tap på 53.742, udisponert resultat 0

 

Sum av udekket tap for 2016+2017+2018 utgjør 249.332,37

 

Hva gjør jeg for å rette opp i det?

 

 

 

 

7 SVAR 7
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvordan er resultatet bokført ført hvert av disse årene ?

 

Har du avvik nederst i balansen, så vil jeg mene at resultatet er bokført feil for disse årene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Seid Music
CONTRIBUTOR **

av Seid Music

I 2016,17 og 18 var det ingen avvik.

 

Legger ved hvordan det ble bokført for 2018 feks

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bokføringen av underskudd i 2018, er korrekt.

 

Da missforsto jeg deg, så avviket er kommet nå i 2019?

 

Kan du legge ved balansen, så vil jeg tro jeg ser årsaken og kan gi deg en forklaring.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Seid Music
CONTRIBUTOR **

av Seid Music

Ja, avviket har kommet nå i 2019 bare.

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Balansen din er helt korrekt.

 

Du skal se Sum eiendeler mot gjeld og egenkapital.

 

Sum eiendeler pr. 31.12.19. kr. 1 048 023,07

sum Gjeld og Egenkapital pr. 31.12.19 kr. -1 048 023,07

Ingen differanse

 

Du tenker kanskje på konto 2080, som pr. 31.12.19. er kr. 0,-

Går ut fra at du hadde overskudd i 2019, og derfor ført resultatet slik:

Debet 8800 Åretsresultat

Kredit 2080 Udekket tap

kredit 2050 Annen egenkapital

 

Balansen er bygget opp slik:

Eiendeler, Biler, inventar bankkonto osv

Minus gjeld, og differansen er egenkapital

 

Du bør sjekke hva du har bokført på konto 1011 Forsikring (full), 1110 Deklarasjoner.

Det er helt mulig at dette er riktig. Men det kan endres nå i 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Seid Music
CONTRIBUTOR **

av Seid Music

Tusen takk at du svarer så raskt!

 

Legger ved hvordan årsresultat ble ført.

 

Hvis det er ok, så forstår ikke jeg hvorfor jeg får differansen uansett?

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

I regnskapet ditt er alt korrekt. i balansen-

 

Men årsregnskapet som du nå sendte meg er det feil.

I årsregnskapet vil jeg tro at ikke resultater et kommet med i disponeringen.

 

Kan du ha bokført årsregnskapet og ikke hentet inn nye tall i Visma Skattemodul etterpå.

Hvis ikke dette er gjort, så er det årsaken til feilen.

 

Hent inn nye tall for 2019, og ta ut nye rapporter, så vil jeg tro det stemmer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen