Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Avviklingsoppgjør AS

av Anonymous

 

Hei, jeg har et spørsmål når det gjelder avvikling av et AS.  Jeg eier et AS som igjen er medeier i et AS som er under nedleggelse.    Selskapet vi legger ned er et utviklingsselskap hvor flere har gått sammen om å investere i.   I det nedlagte selskapet vil det være noen verdier som fordeles mellom eiere.  1/3 av dette skal overføres til mitt AS.  Spørsmålet er – Hvordan inntektsføres og skattes min andel av disse verdiene?

2 SVAR 2
Godkjent løsning
FrederikS
VISMA

av FrederikS

Hei, 

 

Oppløsning og avvikling av aksjeselskap er en omstendelig prosess, men prøver å gi en liten forklaring. 

 

Det oppløste selskap blir å anse som realisert når det er nedlagt/avviklet.

 

Verdier (kontanter eller eiendeler? ) blir overført til aksjonærene som utbytte eller tilbakebetaling av aksjekapital.

 

I ditt eksempel er aksjonær et aksjeselskap og utbytte/gevinst er skattefri.

 

Hvis det er kontanter/utbytte kan det føres: Debet 1920-Bank / Kredit 8xxx-serien (en konto for utbytte).

 

Hvis det er tilbakebetaling av aksjekapital : Debet 1920-Bank / Kredit (konto i balansen hvor aksjene står, f eks. 1310 Aksjer i selskap B (datterselskapet)).

 

Aksjebeholdningen i det avviklede selskapet bør uansett krediteres og bli null. Resten kan føres som utbytte/gevinst 8xxx-serien (en konto for utbytte).

 

Gevinst på salg av aksjer og utbytte er skattefritt for norske aksjeselskap , tap på salg av aksjer er heller ikke fradragsberettiget. Forutsetning er at aksjeselskap B (det som er avviklet) er i EØS området, ikke USA, Bahamas eller lign.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning. Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 😀

 

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS

Frederik Sætrang

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Veldig bra svar, dette virker som en veldig ryddig løsning.  Særlig med tanke på at selskapet er nedlagt og at skatteoppgjøret kommer en god stund etter at ekstraordinær generalforsamling er avholdt, regnskapet er avsluttet og sendt inn til Brs. for siste gang.   Alle parter (eiere+skatt) får da det de har rettmessig krav på.

Stor takk!