Mine områder
Hjelp
Marianne Abrahamsen
CHAMPION *

Bokføre frakt ved innkjøp av anleggsmidler

av Marianne Abrahamsen

Hei!

 

Jeg skal bokføre en faktura fra et fraktselskap. Faktura gjelder frakt av en minigraver, som er kjøpt for utleieformål.

Minigraveren har jeg ført på konto 1250-Inventar.

Vil det være naturlig å føre denne fraktkostnaden mot 1250 også?

 

Mvh

Marianne Abrahamsen

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Nei det er ikke en del av eiendelen, så frakt ville jeg ført på konto 6100 Frakt, transport og forsikring

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Marianne Abrahamsen
CHAMPION *

av Marianne Abrahamsen

Hei igjen

 

Jeg har godtatt ditt svar som løsning.

Men jeg bare undrer meg på en tekst jeg leser på kontohjelp.no:

 

Anskaffelseskost ved kjøp av driftsmidler, enten som kjøp av et separat driftsmiddel eller ved kjøp av virksomhet skal settes til verdien av vederlaget med tillegg av kjøpsutgifter ifølge rskl § 5-4. Dette inkluderer offentlige avgifter, frakt og monteringskostnader, samt eventuelle provisjoner.

 

Betyr ikke det at fraktkostnaden blir endel av anskaffelseskost, og dermed føres mot samme konto?

 

Mvh

Marianne:)

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du må gjerne føre fakten som en del av eiendelen, det er ikke feil.

Men det er jeg ville vurdert å føre det som frakt.

 

Forskjellen er hvis du fører frakten som en del av eiendelen, så vil eiendelen ha en høyere verdi enn hva du kjøpte eiendelen for. 

 

Fører du frakten som en fraktutgift i resultatet så får du fradrag for frakten i året og ikke fordelt på de årene eiendelen avskrives.

 

Man skal følge lovverket, men i enkelte tilfeller bruker man en vurdering.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen