Mine områder
Hjelp
TorildJ
CONTRIBUTOR *

Bokføre korttransaksjon

av TorildJ

Hei

Har PC-kassesystem som automatisk overfører dagsoppgjørrapport til visma.

I kasse og bank bokfører jeg de grønne da de stemmer med importert bilag.

De dager jeg har kunder som har betalt med feks mastercard vil sum i kasse/bank ikke stemme overens med importert bilag og penger utbetalt fra nets ligger i egen post i kasse/bank eks gebyrer.

Hvordan skal jeg føre dette slik at dagsoppgjør blir rett ? Vil det bli bokført dobbelt i visma på noen måte ?

 

 

13 SVAR 13
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du har integrert kasse, må denne settes opp for å håndtere forskjellige betalings alternativer.

Slik at de forskjellige betalingsmåtene bokføres forskjellig, og ikke mot konto 1920 Bankinnskudd. 

Ved bankintegrasjon kommer beløpene inn på konto og føres mot fordringskontoer du oppretter selv i balansen

 

Kontant betaling konto 1900 Kasse

Visa/bankterminal konto 1977 Visa/Bankterminal

Mastercard/kredittkort konto 1578 Mastercard/kredittkort

 

1.

Kontanter kommer inn i kasse og bokføres da på riktig konto 1900 Kasse ved import av dagsoppgjør

 

2.

Visa betalinger med bankterminal bokføres da mot egen konto

1977 Visa/Bankterminal

 

i påvente av at pengene kommer inn på banken

 

Når du så mottar pengene inn i banken, trykker du avstem og fører innbetalingen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1977 Bankterminal (sp går denne kontoen i null)

 

3.

Betaling med Mastercard, bokføres mot egen konto 1578 Mastercard/kredittkort

 

Når beløpene kommer inn i Banken føres innbetalingen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1578 Mastercard/kredittkort

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Da har du full kontroll på hvilken beløp som skal komme inn i banken de kommende dagene, og fører riktig beløp på riktig dato i banken.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Godkjent løsning
MayITest
CONTRIBUTOR ***

av MayITest

Hei Jørn,

 

Konto 1578 "Fordring på styrets leder" finnes allerede i eAccounting.

 

Hva kan vi gjøre eller hvordan skal vi opprette egen konto for Mastercard/kredittkort?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da oppretter du bare neste ledige konto 157x

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MayITest
CONTRIBUTOR ***

av MayITest

Hei,

 

Ingen ledige igjen.

 

1571 Lønnsforskudd

1572 Andre kortsiktige lån til ansatte

1573 Andre kortsiktige lån til ansate (ikke forskudd lønn)

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1577 Kortsiktig på styremedlemmer

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du ikke bruker konto 1970, kan du bruke den og endre navnet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MayITest
CONTRIBUTOR ***

av MayITest

Hei,

 

1977 Visa/Bankterminal:

Inkluderer det bankaxept?

 

Takk!

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hva mener du ?

 

Når du mottar beløpet inn i banken, trekker noen av de som formidler pengene gebyr, dette må da føres.

 

Bokføringen blir da eks. slik:

Debet 1920 Bankinnskudd kr. 980,-

Kredit 1977 Visa/Bankterminal kr. 1 000,-

Debet 7770 Bank og kortgebyr Kr. 20,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MayITest
CONTRIBUTOR ***

av MayITest

Hei Jørn,

 

Du skrev:

 

Kontant betaling konto 1900 Kasse

Visa/bankterminal konto 1977 Visa/Bankterminal

Mastercard/kredittkort konto 1578 Mastercard/kredittkort

 

1.

Kontanter kommer inn i kasse og bokføres da på riktig konto 1900 Kasse ved import av dagsoppgjør

 

2.

Visa betalinger med bankterminal bokføres da mot egen konto

1977 Visa/Bankterminal

 

i påvente av at pengene kommer inn på banken.

 

Det jeg mente:

 

Dagsoppgjør dels opp på følgende:

1900 dersom det er kontant betaling

1977 for visa/bankterminal betaling - mente du Bankaxept kort / vanlig debet kort?

1579 for Mastercard/kredittkort

 

Bankaxept tar 1 virkeligdag, mens kredittkort tar litt lengre tid (eks 3 dager)..

 

Takk!

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når kasse oppgjøret blir bokført så bokføres det slik:

 

Debet 1900 Kasse (de som er betalt med kontanter)

Debet 1977 Visa/Bankterminal (det som er betalt med Visa/bankterminal)

Debet 1578 Mastercard/kredittkort (det som er betalt med Mastercard/kredittkort

Kredit 3xxx salgskonto (kommer an på om du selger varer eller tjenester og ulik MVA sats)

 

Så kommer pengene inn i Kasse bank.

 

Det føres de slik:

 

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1977 Visa/Bankterminal 

Kredit 1578 Mastercard/kredittkort

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

hei 🙂

trenger jeg bokføre dagsoppgjør i kasse/bank , da de allerede ligger klart under bilag ?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Har du integrasjon fra kassesystem, slik at dagsoppgjøret blir automatisk bokført?

 

Så mottar du penger inn i banken, de må da føres mot konto 1578 eller 1579. Men det kommer an på hvordan det er satt opp at dagsoppgjøret blir bokført.

 

Så er det kanskje gebyr, da må det også føres.

 

Eks Slik

Debet 1920 Bankinnskudd kr. 980

Kredit 1579 Andre kortsiktige fordringer Kr. 1 000,-

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

Hei

 

-Endret på kasse til 1579 , (på visa/master) er dette ok?

-Er blitt mva registrert. Er det så at alle bilag må føres på nytt.? Eventuelt enklest mulig hvordan?

-Blir det også riktig ført etter korrigering, da tidligere føringer ble mot 1920 siden kasse var stilt inn på denne før endring?

-avstemming i kasse/bank ; avstemme og føre bilag her eller opprette manuelt bilag og så avstemme ?

 Har en avstemming som ikke stemmer med overført bilag da det denne dagen også er mastercard.

 (Support ba meg nulle ut overført bilag, og opprette nytt manuelt.)

 avstemme innbetaling fra mastercard i kasse/bank med annen innbetalning/fri føring ? 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal ikke korrigere bilag som er ført uten mva. Men du skal begynne å fakturere, registrere salg med MVA fra den dagen du ble MVA registrert.

 

Så får du fradrag for MVA på dine innkjøp også fra denne dagen.

 

Henger ikke helt med på neste spørsmål

 

 

Så du må enten sende meg bilde av eksempel, eller booke en konsulent time hvor vi logger oss på din pc, ser hva som er gjort og kan vise riktig måte å føre bilag på.

 

Er kasse oppgjørene ført, så skal du kun føre innbetalingene. Men da kommer det an på hvordan kasseoppgjørene er ført.

 

Ønsker du å bestille en konsulent time, kan du gjøre det her.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen