avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
CONTRIBUTOR ***

Bokføre privat utlegg

Hei.

Jeg ser at dette spørsmålet har vært stilt før med forskjellige svarløsninger. Jeg har nå prøvd litt forskjellig og laget et skikkelig rot for meg selv.

Klarer ikke å forstå hvordan best/enklest å føre et privat utlegg for AS, samt utlegg ansatte har hatt.

La oss si jeg har lagt ut 500 kr for kontorrekvisita med privat bankkort. Hvis jeg fører dette direkte under Regnskap - bilagsoversikt - nytt bilag, kredit 2060 Privatuttak Debet kostnadskonto.( inkl. mva ) er det dette som blir rett? Jeg finner da ikke igjen posteringen under kasse og bank - periodens henselser - som jeg bruker for å kontrollere mot kontoutskrift fra bank..... Kan jeg føre privat utlegg som bilag under kasse og bank funksjonen? Har prøvd å føre fra Kassekonto men det blir vel helt feil...?

Og hvordan føres et utlegg som ansatt har hatt? Si ansatt har lagt ut 1000 kr for varekjøp (innkjøp av varer og halvfabrikata) Hvordan fører jeg dette samtidig som jeg får registrert kjøpet på leverandøren og utbetalingen til ansatt??

Takker så mye for hjelp.

 

Mvh

Anna-Maria

 

17 SVAR 17
Highlighted

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Anna-Marie

 

Siden du har et AS, og du legger ut privat kr. 500,- i kontorrekvisita, og ikke ønsker å utbetale dette til deg selv med en gang, så kan dette føres på følgende måte under Regnskap - bilagsoversikt - nytt bilag:

Kredit 2255 Gjeld til eiere

Debet 6800 Kontorrekvisita med MVA kode 02 Inngående MVA høy sats 25% (hvis du er MVA registrert)

Beløpet du da har på konto 2255 Gjeld til eiere, kan du når som helt utbetale til deg selv.

Du sier du ikke finner noen postering under Kasse / Bank, og det er korrekt siden du har ført dette som gjeld til deg selv. Ønsker du å utbetale dette med en gang blir føringen slik:

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 6800 Kontorrekvisita med MVA kode 02 Inngående MVA høy sats 25% (hvis du er MVA registrert)

Konto 2060 Er privatuttak, som i hovedsak gjelder Enkelt personforetak. 

 

Ansatte legger ut privat for utlegg til ditt firma:

Hvis en ansatt legger ut privat, så skal ikke dette føres på leverandør. (kontantkjøp registreres ikke på leverandør, kun der hvor du mottar faktura som skal betales senere)

Føringen blir da slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet kostandskontoen du ønsker å ha kostanden på, med riktig MVA kode.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

CONTRIBUTOR ***

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jørn og takk for rask tilbakemelding.

Så om man utbetaler med en gang blir det bare en føring K 1920 / D 6800. Kan man føre dette rett på kasse og bank eller må det inn under regnskap - bilagsoversikt.

Jeg prøvde å korrigere bokføring som var gjort D 2060 og K 1920 (fikk opp melding om at det ikke var anbefalt å føre manuelt slik men heller burde bruke kasse og bank. Jeg prøvde likevel) Får fremdeles ikke føringen opp i oversikten under kasse og bank.....

Du sier også at kontantkjøp ikke registreres på leverandør. Før inngåelse av faktureringsavtale med en leverandør har mange innkjøp (med firmakort) av varer og halvfabrikata vært ført under kasse og bank på innkjøp med kvittering - egen kontering -  Leverandør har vært registert og mva fordelt på høy og middels sats. Er det feil?

 

Takker igjen så mye for svar. Ble litt klokere 🙂

Mvh

Anna-Maria

 

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Anna-Maria

 

Hvis du utbetaler det med en gang kan dette gjøres via Kasse/Bank.

 

Hvis du har gjort korrigering som du beskriver: D 2060 og K 1920, så skal du se dette beløpet under Kasse Bank på konto 1920 Driftskonto.

 

Når du gjør innkjøp via bankkort eller kontanter og bokfører dette i Kasse/Bank som et uttak av bank:

Kredit 1920 bankinnskuud

Debet Kostandskonto

Og velger egenkonterng så kan du knytte denne til en leverandør. Det er riktig.

Jeg forsto det slik som om du førte dette som en inngående faktura på leverandøren.

Mva fradrag kommer frem i forhold til MVa koden som ligger på kostandkontoen, eller du spesifiserer beløpet.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

 

CONTRIBUTOR ***

Re: Bokføre privat utlegg

Hei igjen.

Flott da vet jeg det 🙂

Noe gjør jeg tydeligvis feil med korrigeringen av privat utlegget. har lagt ved bilde så du kan se. Dette er ført og korrigert under regnskap - bilagsoversikt men vises ikke under kasse/bank....

 

Mvh

Anna-Maria

 

 

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Anne -Maria

 

Det ser helt ritkig ut 🙂

Gå til Regnskap - Transaksjons annalyse og se om du har beløpet på konto 1920 i den aktuelle måneden.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

CONTRIBUTOR ***

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jørn.

Så bra 🙂 Ja under transaksjons analyse finner jeg det på konto 1920 men ikke kasse/bank... er ikke det rart? Jeg bruker periodens oversikt under kasse/bank når sammeligner med kontoutskrift. Er det en annen oversikt jeg heller bør bruke?

 

Takk for god hjelp.

Mvh

Anna-Maria

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Anna-Maria

 

Transaksjoner som er ført på eks. 1920 Bankinnskudd, skal du finne under Bank/kasse, så rart denne transaksjonen ikke fremkommer der.

Anbefaler deg å ta kontakt med support, som kan bistå deg med å finne ut hvorfor denne transaksjonen ikke fremkommer under Kase/bank.

 

Dette er et forum for spørsmål innen lover og regler for Lønn og regnskap.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jørn

Jeg har 2 oppfølgningsspørsmål i forbindelse med dette med å låne penger mellom AS og eier.

1) Når eier låner penger fra AS'et, skal det debiteres 2255 Gjeld til eiere eller krediteres 1370 Fordringer til eiere og styremedlemmer?

2) i 2015 har jeg brukt konto 2055 og 2060 til lån til og fra AS'et og eier. Hvilke konsekvenser får dette? Ser at årets IB for konto 2055 er overført fra fjoråret. Får dette noen konsekvenser?

 

Forøvrig: takk for en bra hjelpe-side!

Mvh.jarl flaaten bjørk

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jarle

 

Hvis du tar opp lån i AS, så skal det bokføres kredit 1920 Bankinnskudd og Debet 2255 Gjeld til eiere.

 

Se link for nye regler for lån i eget aksjeselskap:  

http://www.visma.no/blogg/nye-regler-for-lan-i-eget-aksjeselskap/

 

Det vil være mer oversiktelig for deg å ha Lån til eier på konto 2055 Gjeld til eier. og andre mellomværende på konto 2060 Privatuttak.

I forhold til lån til eier så skal deg foreligge en lånekontrakt.

 

Det er riktig at konto 2055, blir overflyttet som inngående balanse til nytt år. Gjelden er ikke gjort opp.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Re: Bokføre privat utlegg

 

Hei igjen Jørn!

Jeg lurer på om jeg muligens har uttrykt meg noe uklart her..

 

Det jeg egentlig lurer på er:

1) hvordan man fører en mellomregningskonto mellom eier og AS (ref. vedlagte powerpointslide fra skatteetaten).

Hvordan fører man mellomregningkonto på en god måte?

 

2) Ingående ballanse for konto 2055 Innskudd kontanter er i regnskapet for AS'et for 2016 kr 32 652,79. Dette kommer også med i ballansen, noe som egentlig ikke var meningen.

Årsaken til den høye summen på konto 2055 er fordi jeg har ført fjordårets kontantutlegg (utellegg betalt fra eiers/min privatkonto) på konto 2055 innskudd kontanter. Er dette riktig ført? Bør det føres annerledes?

 

Mvh.jarl

 

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jarl

 

Mellomregning mellom eier og AS føres slik:

 

Hvis du har private utlegg som du velger å ikke utbetale til deg selv:

Kredit 2255 Gjeld til eier.

Debet kostandskontoen.

 

Skulle du foreta en utbetaling til deg selv som eks. et forskudd

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 1370 Fordringer på eiere og styremedlemme

 

Hvis jeg forstår deg riktig. så har du et beløp på konto 2055 pr. 31.12.15., Det er penger som du har ført som innskudd i din bedrift. Ønsker du å ha disse pengene tilgode så må det bokføres fra 2055 til 2255. Og du kan utbetale dette beløpet til deg selv.

 

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Re: Bokføre privat utlegg

Tusen takk, da ble livet lettere!

mvh.jarl

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Jarl

 

Så bra.

 

Ha en fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

CONTRIBUTOR *

Re: Bokføre privat utlegg

Hei
Ved privat utlegg av eier. Hva kreves av dokumentasjon utover kvittering?

Om man ikke skal ha pengene tilbake med en gang. Er det noe jeg må tenke på når vi er flere eiere som har hatt private utlegg? Hva må dokumenteres når man skal begynne å betale tilbake? For det går vel fint å betale delbeløp tilbake?

 

mvh

Håvard

Re: Bokføre privat utlegg

Hei Håvard

 

Først ville jeg opprettet en konto gjeld til eier på hver av eierene/ansatt

 

Lag kontoer lik 2255 gjeld til eier (og legg inn navn på hver enkelt på kontoene. eks 2255 Per, 2256 Kari.

 

For å få dekket utlegg skal dere lage en dokumentasjon. type reiseregning.

 

Hvor det fremkommer følgende:

Formål med reise/utlegg

Evt. kunde dere har besøkt

Dato

Beløp

 

Så må alle kvitteringer legges ved (evt. bom trenger man ikke kvittering på)

 

Så bokfører du dette på følgende måte

Kredit 1920 Bankinnskudd (eller 2255 Gjeld til xx, og beløpet kan da utbetales på et senere tidspunkt)

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgpl.

Debet andre kostandskontoer der det er naturlig å bokføre kostandene.

 

Så må du sørge for å legge inn mva kode for hver type utlegg (her kan dette variere med 25, 10, 0 % mva.

 

Husk det er ikke mva fradrag for det vi spiser og drikker.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Hvem som har lagt ut

CONTRIBUTOR *

Re: Bokføre privat utlegg

Hei

Takk for svar. Om jeg vil føre på kortsiktig gjeld. Skal vi da bruke konto 2910 når vi er eiere?

Kortsiktig gjeld er vel 1 år? Hva om vi etterhvert ser at det blir umulig å tilbakebetale innen 1 år kan vi da bare korrigere bilagene det gjelder til langsiktig gjeld uten at vi trenger å tenke noe mer på det?

Re: Bokføre privat utlegg

(updated by Jørn Karlsen VISMA ‎12-02-2018 10:01 )

Hei

 

Kortsiktig gjeld er forventet betalt i løpet av 12 mnd.

 

Du kan fint bruke konto 2910, men opprett gjerne konto 29xx pr. ansatt.

 

Skulle det vise seg at det blir endringer på om det er kortsiktig til langsiktig gjeld, så gjør man en korrigering og bokfører dette over på langsiktig gjeld.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen