Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Bokføring av driftsutgifter, noen kan svare?

av Anonymous
Hei, hvordan skal jeg bokføre på en riktig måte to følgende driftsutgifter, slik at de faller i en riktig kategori i balansen og rapporten.
1. Jeg tok opp lån for å drive firma, lån på 1.4 mill. Hver måned betaler jeg ned et beløp hvorav 7800,-kr er renter, 65 kroner er gebyr og resten er nedbetaling av selve lånet. Jeg forstod det slik at jeg kan bokføre renter og gebyr slik at disse utgiftene faller i direkte driftsutgifter (og kommer ikke med beregning av selskapsskatt). Hvordan kan jeg bokføre disse utgiftene og hvordan skal selvet nedbetaling bokføres da?
2. Jeg betaler den 20. hver måned lokalleie på 40.000. Dette beløpet er stadsfestet av kontrakten og jeg får ikke faktura. Har prøvd å bokføre dette som anbefalt i deres guide (1920-kredit og 6300-debet), men kan ikke se at dette havnet på driftsutgift i rapport/balanse. Jeg forstod det slik at leieutgifter faller i driftsutgift og taes ikke med i endelig resultat som man skal skatte av.
Alle svar og tips mottas med et stort takk 🙂
PS. Jeg driver et lite firma med fritak for mva, hvis det har noe å si.
1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Lånet og avdrag føres slik:

 

Lånet:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 2240 Pantelån

 

 

Avdrag, renter og gebyr føres slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2240 Lån (avdrag)

Debet 7770 Bank og kort gebyr

Debet 8150 Annen rentekostnad

 

Bokføring av husleie, siden du ikke får faktura, men har en kontrakt.Så blir dette kun et bankbilag som føres slik:

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 6300 Leie lokaler.

 

Da kommer kostnaden i ditt resultat regnskap.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen