Mine områder
Hjelp
ovelaur
CONTRIBUTOR ***

Bokføring av inngående faktura for oppgavepliktig forsikring

av ovelaur

Jeg holder på med overgang til eA, og min opprinnelige regnskapsfører la inngående faktura eksempelvis for Helseforsikring inn mot 5320 i stedet for 7500. I tillegg førte han opp på lønnskjøring i desember det beløpet som forsikringsselskapet oppgav på årsoppgave "Lønnsinnberetning for personalforsikringer" på lønnsarten som genererer det oppgitte beløpet på konto 5252 og 5291 (motkontoen til gruppe 52). Det som forvirrer meg litt er om det er korrekt å føre inngående faktura mot 5320. Det vil jo være litt forskjell i beløp som ved årets slutt står oppført på 5252 og 5320 siden hovedforfall gjør at man betaler inn noe forskudd på forsikringen som skal lønnsinnberettes året etter faktura. Revisor er fornøyd med forklaringen, men siden revisor stilte spørsmålet så lurer jeg på om 7500 ville vært bedre å kjøre samtlige forsikringer mot ved inngående faktura uavhengig av om de er oppgavepliktig eller ikke. Da vil lønnskontoene i 5xxx serien holdes litt ryddigere kanskje? Det eneste er da kanskje om 5930 heller ikke skal brukes så lenge det ikke er snakk om en forsikring som er oppgavepliktig.

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

For å kunne gi deg riktig svar, må jeg vite hvilken selskapsform du har.

 

Konto 5320 er ikke en standard konto i Norsk kontoplan. Så dette er en konto som er opprettet manuelt. da må jeg ha navnet på denne kontoen.

 

Når startet du med Visma eAccounting, er også greit å vite i forhold til når det bla lagt inn inngående balanse.

 

Så når jeg får disse opplysningene, er det lettere å gi deg korrekt svar.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Jeg har ett aksjeselskap.

5320 er enten opprettet av tidligere regnskapsfører eller var standard i Mamut One der regnskap til og med 31/12-20 er ført (fra 2006). Jeg overtok føringen selv etter noen år, og har fortsett føringen slik min regnskapsfører gjorde. 5320 heter "Annen oppgavepliktig personalforsikring" i Mamut One.

 

Jeg startet med eA fra 1/1-21, så jeg holder nå på med Inngående Saldobalanse som jeg fører som manuelt bilag i eA med dato 31/12-20 der også saldoer fra Mamut One fra konto 3000 og oppover tas med (jeg har bilaget klart som utkast, men lurer bl.a. på denne "dobbeltføringen" mot 5xxx kontoer). Jeg vil kjøre årsoppgjør og skattemelding fra eA. Jeg kan enkelt lage ett bilag i Mamut One (har ett par uker igjen med Mamut) for å overføre saldo i 5320 til 7500. Konto 5252 heter "Ulykkesforsikring" i Mamut One saldobalansen. Men det er kun ett bilag ført i 2020 på 5252 i Mamut, og det er fra lønnskjøring i desember etter mottak av årsoppgave fra Gjensidige som viser hvor mye som skal innberettes på lønn per ansatt.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da skal jeg forsøke å gi deg et godt svar.

 

Visma Mamut har ikke standard kontoplan. men det har Visma eAccounting. Slik at kontoene kan variere litt på nr.

 

Når du legger inn inngående saldo, så kan du legge inn balansen (fra konto 1000 til 2999) men absolutt en fordel å legge inn hele saldobalansen (fra konto 1000 til 8999). Da kan du sammenligne inntekter og kostnader i 2021 mot regnskapet for 2020.

 

Regnskapet for 2020, bør være avsluttet og resultatet for 2020 være bokført.

 

Disse 5000 kontoen som går i null, bokføres fra lønn. Da blir innberetningen av forsikringer bokført på ulike kontoer til debet, og summen bokført til kredit på konto 5290 Motkonto for gruppe 52

 

Når du så legger inn inngende saldo, forsøk å finn samme konto, men som har et annet nr. i Visma eAccounting. eller opprett ny konto i Visma eAccounting.

 

Hvis du ikke har innberettet riktig beløp på forsikringer i 2020, så må det lages en tilleggslønn i Mamut for å korrigere disse forsikringene. 

 

Da vil utgående balanse fra Mamut endres. så dette bør gjøres før du legger inn inngående balanse i Visma eAccounting.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Jeg har ført riktig på lønn i Mamut, og alt er i skjønneste orden i forhold til skatt og aga.

Men, det  jeg i hovedsak lurte på var om inngående faktura for alle forsikringer, uavhengig om premien er oppgavepliktig eller ikke, bør føres mot konto 7500 (og 2400) slik at det kun er konteringsbilag fra lønn som bruker 5000-serien? Jeg kjører lønn i annet system, og kjører manuelle konteringsbilag i eAccounting.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager.

 

Forsikringer føres mot konto 7500 Forsikringer Forsikringspremier

Du kan også lage flere kontoer eks. 7501 og navngi forskjellige forsikringer

 

OTP føres på egen konto 5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen