Mine områder
Hjelp
Ulrika18
CONTRIBUTOR *

Bokføring av kilometergodtgjørelse/ skattefri sats

av Ulrika18

Hei. Jeg  bruker privatbil i jobben og sender faktura til kommunene som betaler meg kilometergodtgjørelse ( skattefri sats). Hvilke kontoer skal jeg bruke ved bokføring? 

25 SVAR 25
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Kilometer du fakturerer kunden føres på samme konto som øvrig inntekt. eks. konto 3000.

 

Hvordan du skal føre kilometer som du kan ta ut, kommer an på hvilken selskapsform du har.

 

ENK:

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

Beløpsgrense er kr. 3,50 pr kilometer. Så må du vedlegge kjørebok som bilag

 

AS

Da må kilometer utbetales via lønn og rapporteres i A-melding.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 

 

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du fakturerer dine kunder og kilometer godtgjørelsen føres på samme salgs konto som øvrige tjenester

 

Så må du skrive en kjørebok med følgende innhold

 

Dato

Klokkeslett

Fra til til gate adresse

Formål med kjøringen

Antall kilometer

 

Hvordan du fører det kommer an på hvilken selskapsform du har,

 

ENK:

Kredit 2255 Gjeld til eier

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

Men maks 6000 kilometer pr år.

 

AS

Da må bilgodtgjørelse innberettes via A-melding, og anbefaler at det gjøres via lønn, slik at dette blir automatisk bokførr.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen
 

 

Ulrika18
CONTRIBUTOR *

av Ulrika18

Hei. Hvis jeg fakturerer kunder med satsen 4,03 kr/km skal jeg da føre opp kr 3,50 på eget konto (skattefritt opp til 21000kr) og de resterende 0,53 øre/km på annet konto? Hvilket i så fall?  Har et ENK.

 

Mvh Ulrika

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Statens satser på bilgodtgjørelse er kr.4,03 og Skattedirektoratets satser er 3,50

 

Når du fakturerer kunde for bilgodtgjørelse så ville jeg fakturert Statens satser 4,03

 

Når du skal utbetale bilgodtgjørelse til deg selv, eller ansatte så kan du velge mellom å dekke Statens satser eller Skattedirektorat satser.

 

Siden du har selskapsform ENK, skal du bruke kr. 3,50 til deg selv.

 

Som eier av ENK kan du ta ut bilgodtgjørelse opp til 6000 km Kr. 21.000,- pr år.

Men du må skrive kjørebok med følgende innhold. og det skal kun være tjenestereiser (ikke kjøring hjem/arbeid).

 

  • Dato
  • Klokkeslett
  • Fra gateadresse
  • Til Gateadresse
  • Formål med kjøringen (eks. kunde møte, firma navn)
  • Antall kilometer

 

Denne kjøreboken legges da som bilag til føringen.

 

Føringen blir da slik:

Kredit 2057 Fradragsført bruk av privat bil eller 2060 Privatuttak

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

JCS
CONTRIBUTOR **

av JCS

Hei, 
jeg har samme spørsmålet for et AS.
Kjører privat bil og lager reiseregning med alle infos du nevner ang. kjørebok. Jeg bruker nå bare Skattedirektoratets satser (3,50).

Men i begynnelsen brukte jeg statens satser. En del av reisevirksomheten er ikke fakturert til kunder (f.eks gratis synfaring), men skal likevel utbetales som lønn. 
Hvordan deler jeg det når det skal utbetales som lønn? 
Jeg bruker "bilgodtgjørelse" i lønnsmodulen, og ser at beløpet havner på konto 7100.
Men den skattepliktige delen skal mest sannsynlig havne et annet sted... hvor da? og hvordan gjør jeg det riktig?
Takk på forhånd!
Mvh, 
Jean-Christophe

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når det gjelder bilgodtgjørelse i AS, så må dette utbetales via lønn og rapporteres i A-melding.

Selv om du holder deg til Skattesatsen på kr. 3,50.

 

Da blir dette automatisk bokføres i regnskap. 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

JCS
CONTRIBUTOR **

av JCS

Hei, 
takk for svar.

Du skriver "Da blir dette automatisk bokført i regnskap"
Det betyr altså at hvis jeg skriver for eks. kr4,03 som enhetspris for bilgodtgjørelse, så deler eAccounting det automatisk med
3,50 bokført på konto 7100 og 
0,53 bokført på konto xxxx (vet ikke hvilken)
Har jeg forstått riktig?
Mvh, 
Jean-Christophe

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er 2 lønnsarter for bilgodtgjørelse i alle lønnssystemer

 

Lønnsart Bilgodtgjørelse under 10 000 km  kr. 3,50 (Skattefri) bokført på konto 7100 og og utbetales til konto 2930 

Lønnsart Trekkpliktig bilgodtgjørelse kr- 0,53 (skattepliktig og AGA pliktig) bokført på konto 7100 og og utbetales til konto 2930 

 

Så du må legge inn samme antall kilometer, men forskjellig sats.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen


0,53 bokført på konto xxxx (vet ikke hvilken)

JCS
CONTRIBUTOR **

av JCS

Ok, tusen takk 🙂

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Bare hyggelig.

 

God helg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Ulrika18
CONTRIBUTOR *

av Ulrika18

Hvis jeg kommer over 21000kr (6000km) skal jeg da føre den resterende summen et sted? og i så fall hvor?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei 

 

Som eier av et ENK, kan du ikke ta ut kilometergodtgjørelse over 6000 KM (skattefritt)

 

Men du kan ta ut privatuttak, men du får ikke det til fradrag på skatt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

NilssonCinematics
CONTRIBUTOR **

av NilssonCinematics

Hei, og takk for alt du hjelper til med når det gjelder regnskap. Innleggene dine har hjulpet meg masse.

 

Lagde en konto her på Visma nå for å sørge for at jeg får inn dette med reisegodtgjørelse med t-skje:

Jeg driver et ENK. Jeg har fakturert kunden min etter statens satser (4,03kr per km) + MVA, ettersom at jeg er MVA-registrert.

 

Spm1) Du meldte at den fakturaen skal føres på samme konto som "øvrige tjenester". Betyr det at jeg skal føre den som avgiftspliktig salgsinntekt?

 

Spm2) Hvis jeg ikke gjør noe videre etter å ha bokført fakturaen, så vil det gå som vanlig skattepliktig inntekt, sant? Dermed må man laste opp kjøreboka som bilag, for å kunne skrive av 3,5kr per km jeg har kjørt med privatbilen?

 

Spm3) Hvis påstandene mine fram til nå er riktig, hvordan bokfører man kjøreboka? Man må vel da opprette en leverandørfaktura, men hvem er leverandør? Hvilken MVA-kode bruker man?

Kontering, slik jeg forsto det:

Kredit 2255 Gjeld til eier

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

Og så til slutt så leverer man vel inn årsoppgaven og får 3,5kr*xkm tilbake på skatten?

 

Beklager hvis dette blir litt barnehage, og/eller repetitivt for deg.

 

Mvh

Andreas

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig.

 

 

Du skriver at du skal kjørt med privatbilen, da går jeg ut fra at firma ditt eier bilen, og da skal det gjøres som jeg har forklart nedenfor. 

Du skal da ikke ha utbetalt beløpet, men skattes av privat kjøring med firmabil.

 

Spørsmål 1.

Det stemmer når du fakturerer kilometer godtgjørelse med MVA så skal det inngå i avgiftspliktig salgsinntekt.

 

Spørsmål 2.

Når du fakturerer kilometer godtgjørelse, så bruker du salgs kontooppsett salg tjenester høy mva.

Da bokføres inntekten på konto 3020 Salgsinntekter tjenester høy MVA.

 

Eier firmabilen: så skal du bokføre skattegrunnlag for privat kjøring:

Kjøreboken legges inn som vedlegg for å bokføre fordel av privat kjøring:

 

ENK;

Kredit 2075 Privat bruk av næringsbil

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

AS

Da må bilgodtgjørelse innberettes via A-melding, og anbefaler at det gjøres via lønn, slik at dette blir automatisk bokført

 

Kjøreboken skal lastes opp som vedlegg når du skal bokføre dine kilometere, som du kan utbetale til deg selv. Sats kr. 3,50

 

Når du leverer Skattemelding for 2020, så blir det beregnet skatt av fordel privat kjøring med firmabil.

 

 

 

Spørsmål 3, se hvordan dette skal bokføres oven for, både for ENK, og AS. usikker på hvilken selskaps for du har,

 

Det skal ikke føres MVA på bilgodtgjørelse som du skal beskattes av.

 

Hvis det ikke stemmer slik jeg tolket det, at ditt firma eier bilen, så si gjerne i fra. Føringene blir litt annerledes hvis du bruker privat bil i firmakjøring.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

NilssonCinematics
CONTRIBUTOR **

av NilssonCinematics

Takk for svar, men jeg tror du misforsto noen detaljer. Jeg driver et enkeltmannsforetak, og bilen er IKKE registrert under foretaket. Det er min private bil, som jeg har kjørt ca 1000km med i jobbsammenheng i år.

 

Da vet jeg i hvert fall at jeg har fakturert kunden riktig, altså med +25%MVA. Og jeg har bokført fakturaen riktig, på konto 3000.

 

Så gjenstår spørsmålene om hvordan jeg fortsetter. Jeg må jo på en eller annen måte få bokført at store deler av den "inntekten" ikke skal skattes av. Og det gjør man ved hjelp av kjøreboken?

 

Hvor lastes kjøreboken opp? Hvordan bokføres den (ref forrige innlegg)?

 

Mvh

Andreas

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da forstår jeg.

 

Fakturaen med kilometer er riktig.

 

Siden du bruker din private bil i tjeneste, kan du få dekket kr. 3,50 pr kjørte kilometer i jobb sammenheng.

 

Som du vet må du vedlegge en kjørebok til føringen som da blir slik.

Og grensen for antall kilometer du kan få dekket pr. år er 6000 KM.

 

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

Så kan du utbetale beløpet til deg selv, og bilgodtgjørelse er skattefritt.

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2060 Privatuttak

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
NilssonCinematics
CONTRIBUTOR **

av NilssonCinematics

Jeg tror jeg har skjønt det nå. Trenger bare å få bekreftet at kjøreboken skal føres som et eget bilag med kontering:

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

 

Og at beløpet jeg fører på bilaget skal tilsvare 3,5kr*xkm. 

 

Stemmer det?

 

Og hvis du kunne hjulpet meg med et til spm: refusjon av reiseutlegg.

Scenario: kjøpt togbillett til 300kr+36krMVA, TOT 336kr. Jeg sendte så faktura til kunden for 336kr+25% MVA. Føler at jeg har gjort feil her?

 

Nå har jeg kontert betalt faktura som 3000 inntekt, avgiftspliktig.

Så må jeg vel nå laste opp togbillettens kvittering som bilag også:
Kredit: privatuttak 2060

Debet:  ?

 

Er jeg helt ute å kjøre?

 

Takk for tålmodigheten.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det stemmer føring av kilometer med privat på tjeneste reise føres slik, og du skal bruke satsen 3,50 pr. kilometer.

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

Så legger du ved kjøreboken som bilag.

 

Refusjon av reiseutlegg.

Faktura til kunde på kr. 300,- +25% MVA. Totalt kr. 336,-

Ville vært det mest riktige, hvis ikke får du en fortjeneste på utlegget.

 

Privatutlegg på kr. 336,- føres som manuelt bilag:

Kredit 2060 Privatuttak

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepl. Mva kode inngående MVA riktig sats

 

Både kilometer og og utlegg kan føres om et bilag.

 

Kredit 2060 Privatutlegg

Debet 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

Debet 7140 Reiseutgifter ikke oppgavepl. Mva kode inngående MVA riktig sats

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 

 

 

 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 

 

 Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

NilssonCinematics
CONTRIBUTOR **

av NilssonCinematics

Fantastisk, Jørn. Takk!

 

Du skal nok se at jeg dukker opp på forumet igjen en gang med flere spm.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er bare hyggelig. Lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen