Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Bokføring av leverandør

av Anonymous

Hvordan bokføre?

Jeg driver handleservice til eldre på eldresentra. Har handlekonto på Meny. Jeg mottar faktura fra Meny hver mnd, som betales etter avtale. Mine kunder betaler for tjenesten, som jeg kaller servicegebyr. Hvordan skal Meny bokføres i Visma? Takknemlig for svar på hvilke konto.

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Når en varekost ( innkjøp fra Meny) skal viderefaktureres min kunde uten påslag og mva, kan da kto 1460 benyttes i stedefor kto 3100?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Nei det er ikke lov.

Alt innkjøp for videresalg skal føres i konto klasse 4. 

 

Og slagte skal bokføres i konto klasse 3. eks. 3100.

 

Det er viktig å følge bokføringsloven og god regnskaps skikk. Og er du mva pliktig skal alt slag fremkomme i mva-meldingen,

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden dette er innkjøp for videre salg kan du bokføre denne kostnaden på konto 4030 Innkjøp varer og halvfabrikata, middels avgiftssats

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen
 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Men vil jeg da bli mva pliktig? Og hvordan bokfører jeg gebyret på fakturaen?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg gikk ut fra at du var mva pliktig.

 

Hvis du er mva pliktig skal du bruke konto 4030 Innkjøp varer og halvfabrikata, middels avgiftssats

 

Hvis du ikke er mva pliktig skal du bruke konto 4400 Fritt Kjøp

 

Gebyret fører du på samme konto, da det blir en del av ditt varekjøp.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen