Mine områder
Hjelp
Odd Olav
CONTRIBUTOR ***

Bokføring av mottatte kreditnotaer pga feil firmanavn (fradragsrett for inng. mva.)

av Odd Olav

En leverandør hadde ikke oppdatert endringen av firmanavnet og jeg fikk dermed noen fakturaer (bokført og betalt) med gammelt firmanavn. 

 

For å få fradragsrett for inngående merverdiavgift, så har de sendt ut kreditnotaer og nye fakturaer med riktig navn, men hver kreditnota/faktura dekker flere av de opprinnelige fakturaene. For enkelte av de opprinnelige fakturaene, så er beløp aktivert som eiendeler, mens andre fakturaer er kostnadsført direkte.

 

Jeg ser for meg følgende alternativer for bokføringen:

  1. Lagre Kreditnotaer og fakturaer som PDF og koble filene til de eksisterende fakturaene for dokumentasjon på rett firmanavn.
  2. Siden opprinnelige fakturaer er betalt, og fordelt som aktivert/kostnadsført. Bokføre kreditnotaer mot 1790 Interimsfordringer (eller 1399 Andre fordringer), for så å bokføre ny faktura mot samme konto, som da går i null. Med henvisning til opprinnelige fakturaer gjennom å kjede alle 4 poster (faktura, betaling, kreditnota, ny faktura).
  3. Føre alt som fullstendig negativ faktura, med ny bokføring på nye fakturaer.

For meg virker A som det enkleste, men kanskje ikke mest korrekte. B gir mest meningsfylt bokføring, da kreditnotaer dekker flere fakturaer hver, og uansett bare representerer en midlertidig føring pga feil navn. Mens nye fakturaer i alt. C ikke gir viser sammenhengen i fordeling mellom aktivering av eiendeler og kostnadsføring.

 

Noen tanker? Andre løsninger?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

 

Du kan bruke alternativ A- koble kreditnota og faktura til eksisterende opprinnelige bilag du har ført, hvis total summene er korrekt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma eAcconting AS
Jørn Karlsen