Mine områder
Hjelp
Lorentz Hjelle
CONTRIBUTOR **

Bokføring av permittering som følge av Corona-epidemi

av Lorentz Hjelle

Korleis skal vi bokføre lønn utbetalt som "permittert arbeidsgiverperiode" og dagpenger som vi forskotterer for NAV (Permittert u/lønn)?

 

Finn ikkje valget permittert i eAccouning. Skal lønn i arbeidsgiverperioden kun registrerast som vanlig lønn?

6 SVAR 6
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Du kan gå på Ansatt - trykke på linje med Ansatt - velge knapp Redigere og der finnes det valg for Permittering. Du kan registrere Permittering, og så opprette vanlig lønn på Lønnslippen.

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er helt korrekt som det svares her.

 

Fravær registreres inne på ansatt i eAccounting.

 

Fravær som skal meldes i A-melding er kun permisjoner og permitteringer.

 

Du må velge fraværtype og fra dato, til sluttdato. Denne kan endres, dersom permitteringen varer lengre. Samt du må legge inn den prosenten den ansatte er permittert.

 

Du skal kun lønne den ansatte i arbeidsgiverperioden. Deretter får den ansatte dagpenger fra NAV.

Er det deltids permittering, lønner du for den prosenten den ansatte jobber.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg har forskuttert lønn til mine ansatte for mars måned. Hvordan fører jeg dette i eaccounting?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Lønnen bokføres som vanlig.

 

Får du refusjon fra NAV så skal den bokføres på konto 5800 Refusjon av sykepenger

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Lorentz Hjelle
CONTRIBUTOR **

av Lorentz Hjelle

Beløpet vi forskutterte for NAV (NAV sin andel) førte eg som "Lønnsforskudd" i lønnsslipp. Ser at det då blir ført på kto 1571 - Lønnsforskudd, og at det ikkje er beregna AGA eller Feriepenger på dette. (Eller skulle eg ha ført det som ordinær lønn??).

 

Nå eg frå beløpet tilbake frå NAV skal eg då føre beløpet manuelt:

Debet Bank (1920) og

Kredit 5800 (Refusjon av sykepenger)?

Vil dette ha nokon påvirkning på AGA og Feriepenger?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du forskuddtrer lønn ved sykdom osv. skal du kjøre dette som ordinær lønn, slik at det blir beregnet feriepenger, arbeidsgiver avgift og skattetrekk. Og rapportere dette i a-melding på vanlig måte.

 

Når du så får refusjon tilbake fra NAV så føres den på følgende måte:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 5800 Refusjon av sykepenger

 

I tillegg på neste lønns kjøring, legger du inn beløpet du har fått refundert på deg selv eller daglig leder på lønnsart Sykepenger refundert av NAV.

Da beregner systemet negativ arbeidsgiver avgift på dette beløpet.

 

Hvis du gjør som du har gjort utbetaler og fører beløpet på konto 1571 Lønnsforskudd. Blir det ingen avsetning av arbeidsgiveravgift, feriepenger, skatt eller rapportering til myndighetene på lønnen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen