Mine områder
Hjelp
Nicole Bartz
CHAMPION *

Bokføring av skatteoppgjøret med til gode beløp

av Nicole Bartz

Hei.

Lurer på hvordan restskatt med til gode beløp bokføres nå der det foreligger skatteoppgjøret for 2016.

Vi har betalt 2x forskuddsskatt for 2016 i 2017 og førte det på konto 2540.

Per 31.12.16 har vi bokført Betalbar skatt, ikke utlignet på konto 2500.

Hvordan bokføres nå skatteoppgjøret med et til gode beløp?

Mvh Nicole

17 SVAR 17
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Du bokfører dette inn på konto 1920, så fører du mot konto 2500 og 2540

 

Eks.

 

Debet 1920

Kredit 2500

Kredit 2540

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei igjen.

Takk for hurtig svar. Dvs konto 2540 og 2500 skal gå i null etterpå?

Jeg har også en liten diff. mellom avsatt skatt og endelig skatt. Hvordan føres det?

 

Forskuddsskatt 47.951,- (tidligere bokført D:2540 / K:1920)

Avsatt skatt 11.203,- (per 31.12.16 bokført D:8300 / K:2500)

Utlignet skatt ifølge skatteoppgjør 12.124,- (dvs. diff. 921,-)

For mye bet. forskuddsskatt 35.827,-

Renteinntekt 83,-

Totalt til gode 35.910,-

 

Blir bokføringen av skatteoppgjøret da slik?

11.203,- D:2500 (for å få den i null)

47.951,- K:2540 (for å få den i null)

35.827,- D:2510

921,- D:8300 (er det riktig konto å føre for lite avsatt skatt på?)

 

Og bokføring av innbetalingen?

35.910,- D:1920

35.827,- K:2510 (for å få den i null)

83,- K:8040 renteinntekt (må renteinntekten også føres på bokføring av selve skatteoppgjøret?)

 

På forhånd takk.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Den diffen du har igjen, blir da tatt med i beregning når du foretar skatteberegningen for 2017. 

Så differensen kan bare stå der til årsavsluttningen for 2017.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei JJørn.

Men er mitt bokføringsforslag da riktig?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Ja føringene dine er riktig. 

Men differansen som du står igjen med på kr. 921,- kan bare bli stående på konto 2500.

i stede for ditt forslag: 921,- D:8300 (er det riktig konto å føre for lite avsatt skatt på?)

 

Dette blir justert med skatteberegningen for 2017, når du skal ta årsoppgjøret.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei igjen, Jørn.

Kommer tilbake til denne tråden. Jeg sto igjen med en diff. på kr. 921,- fra skatteberegning for 2016. Du anbefalte at denne diffen kan bli stående på konto 2500 og at denne blir justert under årsoppgjøret 2017.

Nå sitter jeg med et negativt resultat, hvordan forholder det seg da? Da skal jeg ikke beregne noe "ikke utlignet skatt" eller? Hva med den diffen som jeg fortsatt har stående?

Mvh Nicole

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Du må gjerne la beløpet stå eller overføre det til Skatteberegning konto i konto klasse 8.

Mer deg da blir resultatet endret for 2017.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz
Tusen takk.
Er Konto 8300 riktig Konto da?
Og er det riktig at jeg ikke beregner/bokfører noe skatt for 2017 der det er negativt resultat?
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Du skal ikke beregne og bokføre skatt dersom selskapet har underskudd.

 

Da blir disponeringen slik:

 

Debet 2080 udekket tap (balansen)

Kredit 8990 Udekket tap (resultat)

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Bruker jeg samme kontering som du skriver (D 2080 udekket tap / K 8990 udekket tap) selv om jeg har stående noe på konto "2050 annen egenkapital" som kan dekke tapet?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Ja du skal føre slik jeg beskriver D 2080 udekket tap / K 8990, selv om du har saldo på konto 2050.

 

Når man ser på egenkapitalen, ser man disse kontoene opp mot hverandre, samt tidligere underskudd trekkes fra ved skatteberegning neste når hvis du har overskudd.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei igjen.

Holder på med årsavslutning 2018 og leser da i eAccounting, årsavslutning, sluttkontroll følgende:

 

"Er årets resultat disponert?

Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres. Overskudd er registrert på Annen egenkapital (2050) ( i kredit) og underskudd på Udekket tap (2080) (i debet). Årsresultatet er bokført mot Årets resultat (8800). Vær oppmerksom hvis du allerede har et beløp på Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette beløpet først debiteres denne kontoen, så debiteres konto Udekket tap (2080) for det gjenstående tapet. Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig)."

 

Siste setning er interessant, at man ikke skal ha beløp på både 2080 og 2050. Har det skjedd enringer mtp det du anbefalte meg tidligere, at jeg skal ha både på 2080 og 2050 slik at man ser det mot hverandre?

 

Mvh Nicole

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Dette er en beskrivelse, som det er vanskelig å ta hensyn til alle muligheter.

 

Hvis du har et udekket tap i 2017 op kr. 50.000, og et overskudd i 2018 på kr. 100.000,-

Så blir disponeringen slik:

 

Debet 8800 kr. 100.000,-

Kredit 2080 Udekket tap kr. 50.000,-

Kredit 2050 Annen egenkapital kr. 50.000,-

 

Beløpet du da fører til Annen egenkapital, blir da det overskuddet som er skattepliktig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Tusen takk, Jørn.

Hva med diff'en mellom avsatt skatt og endelig skatt for året 2016? Kan jeg føre den diff'en på konto "8300 Betalbar skatt" i 2017 selv om dette skattebeløpet ikke gjelder 2017? Eller skal det heller på en kostnadskonto som er med i summen for "Ordinært resultat før skatt"?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Ja det kan du gjøre. Da blir balansen og resultatet riktig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei igjen, beklager mange spørsmål, men du skriver at jeg kan gjøre det, men jeg forstår ikke hva du mener som er riktig, siden jeg foreslo 2 alternativer:

 

Enten:

1.) Skal jeg nå føre den diff'en på konto "8300 Betalbar skatt" i 2017 selv om dette skattebeløpet ikke gjelder 2017?

Eller:

2.) Skal det heller på en kostnadskonto som er med i summen for "Ordinært resultat før skatt"?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Beklager, du skal bare føre differansen av beregnet skatt og hva du har på skattekont 25xx

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen