avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

Bokføring av verdipapir i eAccounting

av ovelaur

Egenkapitalen i mitt AS har så langt blitt plassert i bank, aksjefond,  og rentefond. Noe går også kortsiktig inn i aksjer, ETF og andre typer sertifikater. Ved overgang nå til eAccounting fra Mamut One så forsøker jeg å sette opp en kontoplan som er riktig i forhold til hvordan årsregnskap/skattemodulen i eA fungerer, også med tanke på at kontoene som er brukt tidligere i Mamut One ikke er 100% i forhold til NS.

 

Slik har jeg tenkt å føre dette i tiden fremover i eAccounting:

 

1810, 1812 og 1813 - Aksjer (norske, utenlandske innen/uten fritaksmetode)

1814 - Aksjefond, innenfor fritaksmetoden (her fører jeg også ETF som går innenfor fritaksmetoden)

1815 - Aksjefond, utenfor fritaksmetoden (her fører jeg også ETF som går utenfor fritaksmetoden)

1816 - Rentefond (pengemarked, obligasjoner, o.l.)

1850, 1855,1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885 brukes om jeg i fremtiden kjøper sertifikater, opsjoner, warranter, osv (jeg regner med at slike verdipapirer er fullt ut skattepliktig og ikke går under samme regler som fritaksmetoden?)

 

8052/8152 - Realisert gevinst/tap rentefond (her fører jeg også gevinst på aksjedel i kombinasjonsfond dersom aksjeandelen ikke kvalifiserer til bruk av fritaksmetoden).

8077/8177 - Realisert gevinst/tap på aksjer og fond som faller innenfor fritaksmetoden

8078/8178 - Realisert gevinst/tap på aksjer og fond som faller utenfor fritaksmetoden

 

Kommentarer til valgene over i forhold til riktig behandling i årsregnskap/skattemodul i eA?

 

Så kommer det jeg lurer på om det ikke er feil i det jeg har skrevet over:

 

  1. Hvilke kontoer bør gevinst/tap i andre instrumenter (sertifikater, opsjoner, warrants, etc) føres?
  2. Alle investeringer blir justert til virkelig verdi 31/12. Det gir hhv ett urealisert tap/gevinst. Disse tenkte jeg føre på 8080 uavhengig av type verdipapir, innenfor/utenfor fritaksmetide, osv. Dette blir vel riktig siden beskatning skjer ved realisering? Men skal jeg opprette en konto 8180 for urealisert tap, eller skal jeg føre det med motsatt fortegn på 8080? Kontoene i 18xx serien blir da justert tilsvarende beløpene som føres i 8080 (evt. 8180).
  3. Når aksjene/fondene/sertifikatene/etc så blir solgt så blir det en realisering som jeg fører mot kontoene nevnt lenger oppe i mitt oppsett. For at dette skal balansere i forhold til bokført verdi på 18xx-serien, så bruker jeg 8082 (alternativt 8182) til å "tilbakeføre" den urealiserte gevinst/tap som er bokført i tidligere år. Da vil realisert gevinst/tap også stemme med årsoppgaver fra fondsforvaltere/bank, og det blir vel også riktig i forhold til at 8080/8082 (alternativt 8180/8182) ikke blir beregner skatt på i årsregnskap/skattemodul i eA?

Ellers bruker jeg Excel til å følge opp alle investeringer per verdipapir i stedet for en mengde ulike kontoer per investering.

3 SVAR 3

av Jørn Karlsen

Hei

 

Spørsmål 1.

Finner du ikke riktig konto, så oppretter du en ny konto 80xx

 

Spørsmål 2.

Ved kjøp av aksjer, så skal ikke fortjeneste føres før de realiseres, dvs, at du selger aksjene.

Men du kan bruke konto 8080.

 

Spørsmål 3

Du skal bruke gevinst eller tap ved avgang aksjer, hvis det er aksjer du selger. 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

ovelaur
CONTRIBUTOR ***

av ovelaur

Takker for kjapt svar. Men jeg lurer fortsatt på om det bør opprettes en konto 8180 for å føre urealiserte tap, eller om det blir mest korrekt å bruke 8080 med motsatt fortegn for urealiserte tap.

 

Skal jeg bruke 8082 (jeg fant noe om dette i en eldre artikkel her på forumet) for å tilbakeføre det som tidligere er ført mot 8080 når aksjene faktisk realiseres? Hvis ikke det gjøres så blir beløpet på 8077/8177 feil fordi beløpet må også balanseres mot 18xx konto.

Eksempel:

  1. Aksje kjøpes i 2020 for 1000kr
  2. Aksjen stiger i verdi til 2000kr i løpet av året. Det føres da 1000kr på hhv 1810 (debet) og 8080 (kredit) slik at riktig formuesverdi fremkommer ved årsavslutning 2020. Siden aksjene ikke er realisert så føres den urealiserte gevinsten på 8080 slik at den da ikke går inn som evt. skattepliktig resultat. Er dette riktig i forhold til hvordan skattemodulen i eA håndterer kontoer?
  3. Aksjen selges i 2021 for 1500kr. Da har man totalt sett tjent 500kr på aksjen som skal evt. beskattes (som fremkommer av sluttseddel), og 500kr føres på kredit mot 8077. Men siden det allerede var ført 1000kr urealisert på denne aksjen i 2020 står 1810 står i 2000kr ved inngangen av 2021. Derfor må 1000kr føres som debet på 8082 siden denne heter "realisert" i kontoplanen.

Som du skjønner er jeg opptatt av at skattemodulen i eA håndterer dette automatisk på en korrekt måte slik at årsregnskap, næringsoppgaver og skattemelding blir korrekt.

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

For å være sikker på at du får riktig svar her, vil jeg anbefale deg å ha samarbeid med en regnskapsfører, som kjenner detaljer rundt dine aksjer, fond osv.

 

Eller såå blir det bare generelt svar som kanskje ikke stemmer med dine virkelige opplysninger.

 

Det finnes standard kontoer for disse føringene i Norsk Standard konto plan. eks. nevner du konto 8180, kanskje du skal bruke 8100 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter, urealisert

 

Hei du kan bruke 8082, men så er spørsmålet om dette er noe du får føre gevinst før du selger eiendelene.

 

Som jeg skrev så skal ikke fortjeneste på aksjer føres, før de selges. og den virkelige fortjenesten har funnet sted.

 

Samme gjelder spørsmål 3.

 

Skattemodulen håndterer dette riktig hvis det er ført riktig i Visma eAccounting. Men som sagt det er svært sjelden at man får lov å føre fortjeneste på aksjer, før de er realisert. Da dette kan skape ukorrekt egenkapital.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen