Mine områder
Hjelp
Inspirit
CONTRIBUTOR **

Bokføring tatoverings studio

av Inspirit (Oppdatert ‎22-07-2020 22:37 av Inspirit )

Hei.

 

Jeg skal åpne et tatoverings studio som AS , hvor AS skal formidle tjenester på vegne av tatovører.

AS tar da imot betalinger, og utbetaler oppgjør minus berettiget provisjon til tatovøren. 

 

-Hvordan skal betalinger bokføres?

-Hvordan skal oppgjøret til tatovøren bokføres?

-AS sin provisjon vil bokføres som provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

 

Tatoverings studioet formidler tjenesten grunnet at tatovøren skal være opphavsmann.

10 SVAR 10
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Inntekten bokføres på konto:

3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri inntil du har hatt omsetning på kr. 50.000 og ikke er mva pliktig.

 

3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats, når du har passert omsetning på kr. 50.000 og blitt mva registrert

 

Provisjon til tatovøren:

Du kan enten ha som ansatt, og utbetale provisjon som lønn.

 

Eller tatovøren må ha eget selskap, og sende deg faktura på provisjonen. (etter opplysninger fra deg.

4500 Fremmedytelser og underentrepriser 25% MVA

4550 Fremmedytelse og underentreprise, innberetning av grunnlagsdata 0% MVA.

 

Samme regler gjelder her med omsetning på kr. 50.000, så må han MVA registrere seg.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

 

Inspirit
CONTRIBUTOR **

av Inspirit

Takk for svar Jørn.

Tatoverings studioet skal kun formidle tjenester for tatovøren, i tatovørens navn som driver eget enkeltmann foretak. Studioet vil kun ha en provisjon av salget som da er studioets inntekt. Så utbetaler Studioet oppgjør til tatovøren hvor provisjonen til studioet trekkes fra oppgjøret.

Studioet er ikke selger av tjenesten, kun formidler av tjenesten

 

tatoveringer ikke mva pliktig, når tjenesten utføres og selges av et enkeltmannsforetak.

 

Så vet ikke hvordan jeg skal regnskapsføre dette rett.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da skjønner jeg.

 

Da bokfører du inntekten på konto 3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Inspirit
CONTRIBUTOR **

av Inspirit (Oppdatert ‎26-07-2020 02:07 av Inspirit )

Hei igjen.

 

Blir det ikke feil å registrere alt som salgsinntekter? Da studioet er kun formidler av tjenesten, studioets endelige inntekt vil være 3705 Provisjonsinntekt, etter avregning og oppgjør.

 

Alle Innbetalinger fra kjøpere blir jo på en måte uopptjene inntekter som studioet holder av frem til oppgjøret til tatovøren utføres. Kan det bli rett å bokføre innbetalinger som leverandørgjeld eller som uopptjente inntekter?

 

 

Eksempel på bokføring

 

KontoBeskrivelseDebetKredit
3220Salgsinntekter50 000 kr 
3220Salgsinntekter 50 000 kr
2970Uopptjent inntekt50 000 kr 
4550/2409Fremmedytelse 35 000 kr
3705Provisjonsinntekt 15 000 kr

 

 

 

Tatovøren vil da bokføre følgende i sitt regnskap:
Linje 1 - 3120 - Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri (50 000 kr)
Linje 2 - 7210 - Provisjonskostnader, ikke oppgave pliktig (15 000 kr)

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bokføringen din blir ikke riktig dessverre.

 

For å være sikker på hvordan dere har tenkt å gjøre dette må jeg stille noen spørsmål.

 

Alternativ 1

1. Blir inntekten (innbetaling fra kunde) ført inn i ditt regnskap?

2. Så skal han som jobber for deg, få provisjon fra ditt firma ?

 

Da skal alle inntekter føres som inntekt i ditt regnskap og ikke på balansekonto.

Da blir bokføring av tjenesten slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

 

Så sender han som jobber hos deg og driver eget selskap, faktura til deg. Og den bokføres slik:

Kredit 2400 Bankinnskudd

Debet 4550 Fremmedytelse og underentreprise, innberetning av grunnlagsdata 0% MVA

 

Alternativ 2

 

1. Han som utfører tjenesten fører inntekten i eget selskap

2. Du skal ha provisjon av hans salg

 

Du lager da en faktura på provisjonen til han som utfører tjenesten, som da bokføres slik:

Debet 1500 Kundefordringer

Kredit 3705 Provisjonsinntekt

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Inspirit
CONTRIBUTOR **

av Inspirit

Hei og takk for svar 🙂

 

Legger ved utdrag fra Sticos som er et godt eksempel på vår virksomhet (Tatoveringer går inn under åndsverksloven på lik linje som kunstverk) Tatoverings studioet har lik rolle som et galleri, og tatovøren har samme rolle som kunstneren som beskrevet nedenfor:

 

Formidling av kunst

Galleriers og andre mellommenns provisjon ved formidling av originale kunstverk er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Formidlingstjenesten må ytes til kunstneren.  Unntaket er ikke subjektrelatert, men anses å gjelde tjenesten som sådan. Det er således uten betydning hvem som utfører formidlingen. 

En formidler skal som hovedregel kun fakturere sin omsetning, det vil si formidlingshonoraret, i eget navn. Formidleren kjøper ikke den aktuelle varen eller tjenesten for videresalg og er således ikke å betrakte som kunde. Formidleren blir heller ikke å anse som leverandør overfor kjøperen i forhold til den formidlede varen eller tjenesten.

Eksempel:
Formidling AS formidler kunstverk for Kunstner. Formidling AS utsteder faktura på kr 10 000 på vegne av Kunstner. Formidling AS sender avregning til Kunstner på kr 10 000 - kr 2 000 i provisjon for formidlingen. Originalfaktura på salg av kunstverket vedlegges avregningen. 
Formidling AS bokfører provisjonen (2000 kr) som provisjonsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Kunstneren bokfører 10 000 kr som salgsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt.
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er riktig at Tatovering betegnes som kunst.

 

Men inntekten skal føres i resultat regnskapet. Men det er unntatt for MVA.

 

Du svarer ikke på om det er du som fører de daglige inntekten i ditt selskap eller om det er Tatovøren som fører inntekten og du skal ha provisjon.

 

Så kommer det an på om du i ditt selskap mottar betalingen eller om det er han som jobber hos deg som mottar betalingen, slik jeg skrev i forrige innlegg.

 

Eksempel:
Formidling AS formidler kunstverk for Kunstner. Formidling AS utsteder faktura på kr 10 000 på vegne av Kunstner. Formidling AS sender avregning til Kunstner på kr 10 000 - kr 2 000 i provisjon for formidlingen. Originalfaktura på salg av kunstverket vedlegges avregningen. 
Formidling AS bokfører provisjonen (2000 kr) som provisjonsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Kunstneren bokfører 10 000 kr som salgsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

 

I dette eksemplet så mottar ditt selskap innbetalingen og lager en kreditnota til han som utfører tjenesten

Dette kan bokføres som en kreditnota slik:

Kredit 1500 Kundereskontro Kr. 8.000

Debet 4550 Fremmedytelse og underentreprise Kr. 8.000

 

Dette er den enkleste måten å gjøre det syntes jeg.

 

Så fører du inntekten hver dag på denne måten.

Debet 1920 Bankinnskudd kr. 10.000

Kredit 3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri Kr. 10.000

 

Differansen blir da en inntekt for ditt selskap på kr. 2.000

 

Men dette kan føres på flere måter.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Inspirit
CONTRIBUTOR **

av Inspirit (Oppdatert ‎27-07-2020 13:09 av Inspirit )

Hei takk for godt svar 🙂

 

Fakturaen som nevnt i eksemplet, vil i vårt tilfelle være kjøpskvittering som gis til kunden.

 

-Skal tatovøren da registreres som en "kunde"? (for Kredit 1500 Kundereskontro)

-Lager jeg kreditnotaen under Regnskap > Bilag?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig.

 

Du kan registrere tatovøren som en kunde.

 

Anbefaler at du lager en kreditnota:

Salg - Faktura - Ny faktura, men krysser av for kreditnota.

 

Da får du bedre oversikt over alle kreditnotaer og betalinger som er gjort til han.

 

Du må gå inn på Innstillinger - Kontooppsett salg og lage ny salgskontoering. som gjør at dette blir bokført på konto Debet Fremmedytelse og underentreprise.

 

Og opprette dette produktet med denne salgskonteringen.

 

Ta gjerne kontakt med support som bistår deg i systemet.


Faglig diskusjon er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.

Har du faglige spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Godkjent løsning
Inspirit
CONTRIBUTOR **

av Inspirit (Oppdatert ‎24-07-2020 10:08 av Inspirit )