Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Delbetaling av leverandørfaktura

av Anonymous

Hei!

 

Jeg har en faktura fra Eniro som jeg trenger litt hjelp til å føre inn i regnskapet. Beløpet skulle delbetales og er derfor delt i to. Denne avdragsplanen med påløpte renter gjør at at jeg har litt problemer med å føre dette slik at det blir riktig.

 

TOTALBELØP: 2533,38

MVA: 506,68

 

Avdrag 1 - Betalingsfrist: 21.03.15    Gebyr: 0,00    Rente: 9,95    Beløp: 1276,64

Avdrag 2 - Betalingsfrist: 21.04.15    Gebyr: 0,00    Rente: 0,00    Beløp: 1266, 69

 

Jeg la denne først inn med totalbeløp og registrerte betaling, men tenkte ikke da på at disse to avdragene til sammen utgjør en større sum enn totalbeløpet pga rentene. Lagde en kreditnota på denne.

 

Hvordan skal jeg legge inn denne?

 

🙂 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Madeleine

 

Du har mottatt en faktur, og bokført denne som leverandørreskonto.

 

Så når du betaler denne, fører du 2 bank hendelser. 

Debet 1920 Bankinnskudd

kredit leverandør

 

Når du betaler resterende og renter blir føringen slik:

 

Debet 1920 Bankinnskudd (totalt utbetalt)

Kredit Leverandør (restbeløpet på fakturaen)

Kredit 8150 Annen rentekostand (rentebeløpet)

 

Hvis du har ført feil, så kan du reversere dette bilaget, og føre det på nytt.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Glad_i_Visma
CHAMPION ***

av Glad_i_Visma

Jeg skal i kommende tid importere et instrument der produsent tar delbetalinger på grunn av 2 måneders leveringstid. Da skal jeg betale 65% først, 20% ved opphenting og 15% ved levering. 

 

Hvordan bokfører jeg disse delbetalinger dersom totale summen er slik inndelt som over?

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Fazia

 

Spørsmålet er om du mottar en faktura for hver gang du skal betale forskudds betaling, da blir det å bokføre denne på normal måte.

 

Fpr du ikke faktura, må du pr. i dag bokføre dette på konro 2409 Ikke reskontroførte fordringer.

 

Konto 2400 er pr i dag sperrekt for å føre inn beløp uten at det er en faktura der du kan føre betalingen i mote. (men dette vil bli endret slik at du kan gjøre i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen