Mine områder
Hjelp
Audun Bringsvor
CONTRIBUTOR *

Differanse mellom beregnet skatt og utlignet skatt

av Audun Bringsvor

Ved årsoppgjøret i 2013 beregnet jeg skatten til 30359 kroner og bokførte denne på konto 8300 og 2500. Inngående balanse i 2014 blir da 30359 kroner på konto 2500.

I april fikk jeg krav om forskuddsskatt på 31 483 kroner. Dette ble betalt fra bank og ført mot konto 2540.

I oktober kom skatteoppgjøret, som endte på 31483.  Jeg førte da betalbar skatt på 30359 fra konto 2500 til 2510 og utlignet skatt på 31483 fra 2540 til 2510.

Da burde jeg egentlig være i mål, men sitter da igjen med en saldo på 1124 kroner på konto 2510. Jeg har ikke fått utlignet verken restskatt eller skatt til gode, så dette er differansen mellom det jeg trodde jeg skulle betale i skatt og det jeg skulle betale.

Hva gjør jeg med saldoen på denne kontoen? Det burde jo vært ført som skattekostnad i 2013, men der er regnskapet avsluttet. 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Den differansen du nå sitter med vil du når du tar årsoppgjøret for 2014, ta hensyn til når du beregner og avsetter skatten for 2014. Så da vil du ende opp med riktig skatte avsetning for 2014.

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen