avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Roger Armand Olavsen
CONTRIBUTOR **

Endring av verdi på markedsbaserte aksjer (konto 1810)

av Roger Armand Olavsen

Hei.

Mitt AS har investert i 2 børsnoterte selskaper. Ved årsslutt har verdien på disse sunket i forhold til inngangsverdien. Hvordan fører jeg denne endringen opp i balansen, dvs. hvilken motpost.

 

Aksjene er ikke solgt, så det er ikke noe tap å føre i resultatet (konto 8178).

1 SVAR 1

av Torfinn Lundblad1

Hei! 

 

I kontoklasse 8 finner du konti som er aktuelle, se vedlagte bilde. 

D 81xx / K verdireduksjon aksjer. Krediter gjerne på egen konto slik at du har kostprisen liggende på opprinnelig konto for kjøp av aksjene. 

Du må imidlertid påse at dette blir behandlet korrekt på side 4 i RF-1167 Næringsoppgvae 2 mht skattemessige forhold, da verdireduksjonen / nedskrivningen ikke er skattemessig fradragsberettiget. 

Ved D 8101 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter, urealiserte, skal normalt beløpet tilbakeføres som tillegg i post 0631 side 4 i RF-1167 (Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. 

Utover dette anbefaler vi evt dialog med regnskapsfører / revisor. 

 

Lykke til!

Torfinn H. Lundblad