Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Feil resultat

av Anonymous

Hei!

 

Jeg har lagt inn alle transaksjoner i regnskapet. Saldoen i banken og saldoen i regnskapet stemmer overens ved årets slutt, men jeg får et resultat/overskudd som er mye bedre enn det som er tilfelle i virkeligheten.

 

Jeg lurer på om jeg har før husleieutgifter feil.

 

Jeg har ført husleieutgifter på konto 1700 «Forskuddsbetalte leiekosnader» Skulle det ha vært ført på konto 6300 «Leie av lokalet»?  Påvirker dette eventuelt resultatet på den måten at kostnadene blir lavere enn de skulle?

 

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Alle inntekter og kostnader skal føres i Resultatet. (konto 3000 til 8999)

 

Siden du har ført husleie på konto 1700 1700 «Forskuddsbetalte leiekostnader, så er det først i Balansen som en eiendel.

 

Konto 1700 «Forskuddsbetalte leiekostnader, skal kun benyttes hvis du betaler husleie i desember 2019 men som er husleie for januar 2020.

 

Så da må du bokføre leiekostnader for 2019, ut av konto 1700 til konto 6300 Leie lokaler.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen