Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Feilført eiendeler

av Anonymous

Hei

 

Jeg har for mange år siden feilført på eiendeler anlegsmidler, kontonr 1200, 1250 og 1270. Hvis jeg har forstått det rett, skulle de vært ført 6540 Inventar.

 

Jeg har ført det slik at det i balanserapporten under anleggsmidler står:

 

1200 Maskiner og anlegg kr 19128

1250 Inventar, verktøy (saldogruppe d) kr 2536

1270 Verktøy kr 301

 

Er det mulig å få rettet opp dette, selv om disse tallene stammer fra flere år tilbake?

 

Hvis jeg har forstått det rett skulle det nå ha stått kr 0 på disse kontoene.

 

 

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Eiendeler og anleggsmidler skal føres på eks. konto 1200, 1250 og 1270 hvis beløpet er over 15.000,- kr. (dette gjelder også flere kvitteringer/fakturaer hvis det er en samlet investering.

 

Hvis innkjøpet er under kr. 15.000,- eks. mva blir det riktig å føre det på eks. konto 6540 Inventar

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Har du bokført avskrivninger på disse beløpene pr. år, så ville jeg ikke endret på det. Men føre det på riktig konto i fremtiden.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg har ikke bokført avskrivning. Kan jeg gjøre det nå? Skal jeg la de små beløpene på konto 1250 og 1270 stå, eller skal jeg bokføre avskrivning på dem også, selv om de ikke er på over 15000,-

 

Fører jeg eventuelt tre manuelle bilag når jeg bokfører avskrivning, ett for hver av kontoene 1200, 1250 og 1270?

 

Oppretter jeg disse bilagene ved å velge bokføringsmal «Avskrivning Maskiner» og «Avskrivning Inventar» på denne måten:

 

«Avskrivning Maskiner» for konto 1200

6010 Kredit 19128,-

1200 Debet 19128

 

«Avskrivning inventar» for konto 1250

6010 Kredit 2536,-

1250 Debet 2536,-

 

Konto 1270 hvor det står kr 301 kommer ikke opp på noen av disse valgene jeg finner i bokføringsmal. Hvordan fører jeg den?

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

De kontoene med lavere beløp enn 15.000,- kr. kan du flytte til eks. 6540 Inventar

 

beløpet på 19.000,- kan du legge inn under eiendeler, og få avskrevet dette automatisk, ved å trykke handling, og bokføre avskrivninger etter å ha lagt inn eiendelen.

 

Du kan ikke avskrive hele beløpet på 1 år. 

Du velger å avskrive dette over 5 år, og da blir det 20% avskrivning pr. år.

 

Beløpene som er lave beløp, fører du ut av konto 1250 og 1270 og fører over til resultatregnskapet på riktig konto eks 6540

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen

Nå har jeg trykket handling for bokføring av avskrivning av eiendel. vil dette nå gå automatisk neste år, eller må jeg inn å trykke handling da også?

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du må gjenta samme rutine med avskrivninger neste år.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen