Mine områder
Hjelp
Anne Breilid
CONTRIBUTOR **

Feriepenger/A-Melding

av Anne Breilid

 De ansatte har 4 ukers ferie. Det blir utbetalt feriepenger samlet i juni måned (10,2%) og det blir ikke trukket noe ferietrekk fra feriepengene. I juli får de vanlig månedslønn.

Jeg har brukt lønnsart 765 Feriepenger u/skattetrekk. Kan jeg fortsette med det? 

Vennlig hilsen

Anne Breilid

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Anne

 

Går ut fra at du bruker Mamut lønn.

Siden det er nye regler for utbetaling av feriepenger og ferietrekk i 2017, må du gjøre det på følgende måte fra 2017. Bakgrunnen er at det skal utbetales og innrapporteres 12 ganger månedslønn  fra 2017. Slik at NAV har riktig sykepengegrunnlag, siden feriepenger ikke er en del av sykepengegrunnlaget.

 

Dupliser lønnsart 30 Måneslønn. tekst denne som ferie trekk og skriv minus på fomelen. Bytt A-meldingskode til trekk i lønn for ferie. Formel er da: -g_empex.r_month      

 

Slik at når du utbetaler lønn skal det se slik ut:

Lønnsart 30 Månedslønn kr. 30.000,- (a-meldingskode: Kontantytelse - fastlønn)

Lønnsart 765 Feriepenger kr. 35.000.- (a-meldingskode: Kontantytelse - Feriepenger)

Lønnsart 31 Ferietrekk Kr. -30.000,- (a-meldingskode: Kontantytelse - Trekk i lønn for ferie)

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen