avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Odd Vågsmyr
CONTRIBUTOR ***

Feriepenger

av Odd Vågsmyr

Det er ført ordinære lønnsbilag og etter at dette kom i eacc går det jo veldig glatt. Mitt spørsmål er da når jeg skal utbetale feriepenger så finnes det et "bokføringsforslag" som er ut av bank og inn på skyldig feriepeneger. Dette er ok og forståelig, men spørsmålet blir: Er det noe annet jeg må tenke på mht føring enn å bruke dette bokføringsforslaget? (Inntekt og skatt er vel ivaretatt av lønnsbilagene?)

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Odd

 

Du legger opp ansatte med alle opplysninger som kreves. Også med type lønn eller månedslønn.

 

Så går du på Lønnsslipp på hver enkelt ansatt, og her velger du: Type Inngående saldo

Så legger du inn IS Feriepenger fjorårets, sum feriepenger de ansatte har tilgode og lagrer.

 

Når du da skal utbetale feriepenger, så Feriepenger uten skattetrekk, og beløpet du la som inngående balanse kommer automatisk opp.

Så kan du trykke på minus til høyre på de linjene du ikke vil skal være med.

 

Da blir lønnen bokført riktig i regnskapet når du fullfører lønnen.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Odd Vågsmyr
CONTRIBUTOR ***

av Odd Vågsmyr

Kanskje det er riktigere av meg siden jeg bruker lønnssystemet å gjøre følgende:

Jeg ønsker å betale ut feriepenger for 2015 uten å betale ut ordinær lønn i tillegg,

Redigere ansatt/sette månedslønn til 0 og registrere feriepenger u/skattetrekk under "gjentagende lønn på hver lønnsslipp".

 

Etter å ha kjørt lønn en gang med disse innstillingene setter jeg månedslønn tilbake til ordinært beløp og fjerner lønnsart feriepenger...

På denne måten blir det vel opprettet en A-melding også..?

 

Hvis jeg bare foretar en postering av utbetalte feriepenger slik som beskrevet i forrige innlegget mitt, så vil jo ikke skatteetaten få beskjed om at det er utbetalt feriepenger...

BARE JEG FÅR DET RIKTIG FØRSTE GANGEN NÅ SÅ BLIR DET LETTE SEINERE..:)

Godkjent løsning
Odd Vågsmyr
CONTRIBUTOR ***

av Odd Vågsmyr
Fra balansen i 2015      
Kortsiktig gjeld Ved periodens start Endring Ved periodens slutt
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 0 −5640 −5640
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn −431,73 −4067,24 −4498,97
2930 Skyldig lønn 350 −350 0
2940 Skyldige feriepenger −3060 −25785 −28845
       
Blir føring av utbetalinga av feriepengene for 2015 slik da?      
  Debet Kredit  
1920 Bank   28845  
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift   4498,97  
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn 4498,97    
2930 Skyldig lønn      
2940 Skyldige feriepenger 28845    
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Odd

 

Når du utbetaler feriepenger, så blir AGA flyttet fra avsatt til skyldig AGA i den mnd. og du har ingen kostand på AGA.

Utbetalingen av feriepenger går direkte til Skyldig lønn 2930.

 

Så du må føre 

Kredit 1920 bankinnskudd

Debet 2930 Skyldig lønn

 

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Odd Vågsmyr
CONTRIBUTOR ***

av Odd Vågsmyr

Ja, siden det ble lansert lønnsslipp har jeg brukt det, men det forenkler jo bare prossessen, det endrer ikke på bokføringen av lønn og tilliggende konteringer..

Aga av feriepenger blir jo avsatt i lønnsslippen så den skal vel ikke beregnes på nytt ved utbetaling av feriepenger? Jeg skjønner ikke dette!! 

Du sier at bokføringsbilaget for utbetaling av feriepenger ikke er optimalt. For å forenkle skrivinga kunne du kanskje bare beskrive denne føringa i detalj, altså sette opp et bilag som nettopp blir optimalt. Slik at jeg blir sikker på at jeg fører riktig. Har nemlig tenkt å utbetale noe feriepenger nå snart.

Forresten takk for god jobb for Visma..:)

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Odd.

Bokføringsforslaget for utbetaling av feriepenger er dessverre ikke helt optimalt, da det skal betales Arbeidsgiveravgift av feriepenger, og det er avsatt i regnskapet ved hver lønnsutbetaling i 2015.

 

benytter du Lønnsslipp i eAccounting, hvis ikke vil jeg anbefale deg å gjøre det, da blir all lønn ferdig bokført i regnskapet, og du får bedre kontroll på lønn og regnskapet.

 

Se link for mer forklaring:

https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-eAccounting/Lonn/

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen