Mine områder
Hjelp
Inge Krossøy1
CONTRIBUTOR ***

Følgefeil konto 2050-2080 Eaccounting

av Inge Krossøy1 (Oppdatert ‎21-05-2019 14:53 av Inge Krossøy1 )

Hei.

 

Jeg ser at jeg antagelig har gjort en følgefeil siste tre år som gjør at kontoene ikke stemmer helt.

I 2015 hadde jeg et overskudd på kr 22849 som ble kreditert 2050 Annen egenkapital, debet 8960.

I 2016 hadde jeg et underskudd på kr 8628 som ble ført slik Kredit 8990 Debet 2080 Udekket tap.

 

Dette var nok feil, det skulle vel gått mot kontoen 2050?
Samme i 2017, et underskudd på kr 466 ble ført på samme måte, kredit 466 debet 2080


For 2018 blir det et overskudd på 4565, som programmet ønsker å bokføre slik:
8960 Overføringer annen egenkapital debet
2050 Annen egenkapital

Totalt sett gir dette en konto 2050 over fire år som er på 27415 

og en Udekket tap konto 2080 over fire år på kr 9094.

Dette må jo være galt, skal ikke et tap først hentes fra egenkapitalen før det går på "udekket"-kontoen?

Dette gir ingen skattemessige konsekvenser for meg, tipper jeg, men for å unngå å endre på tidligere års regnskap, er det mulig for 2018 å føre et bilag som henter udekket tap fra egenkapitalen, slik at denne nå står i null, og blir korrekt for inngangen til 2019?

Jeg mener jo at programmet ikke automatisk burde føre et underskudd slik det har gjort, når det finnes midler på Annen egenkapital å hente penger fra. Her har jeg stolt for mye på automatikken.

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da retter du feilen som er gjort tidligere i 2018, det er ikke noe problem.

 

Har du spørsmål eller forslag til forbedring av det systemet du bruker, må jeg be deg kontakte support.

 

Faglig forum er et forum for spørsmål innen lover og regler i lovverket i regnskap og lønn.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er korrekt at underskudd bokføres mot konto 2080, og overskudd bokføres mot konto 2050. Så systemet foreslår riktig bokføring.

 

Når du har overskudd så skal samme beløpet tas ut av konto 2080, slik at denne kontoen til slutt går i null. Du får skattefradrag på tidligere underskudd.

 

Så vet jeg ikke hvilken selskapsform du har,. Har du et AS så skal du avsette skatt de årene du har overskudd. Har du et ENK, så skal du om du har tatt t lønn og ført dette på 2060, flytte kontoen 2060 til konto 2050.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Inge Krossøy1
CONTRIBUTOR ***

av Inge Krossøy1

Det er bra at systemet gjør rett, og at jeg her tok feil.

 

Men jeg lurer fortsatt på om jeg kan gjøre det slik jeg foreslo, for å få det riktig:

 

"Totalt sett gir dette en konto 2050 over fire år som er på 27415 

og en Udekket tap konto 2080 over fire år på kr 9094"

"For å unngå å endre på tidligere års regnskap, er det mulig for 2018 å føre et bilag som henter udekket tap fra egenkapitalen, slik at denne nå står i null, og blir korrekt for inngangen til 2019?"  

 

Er det ikke slik at en av kontoene skal være null? Nå gikk jo jeg i overskudd første år, og to mindre underskudd de to neste, slik at konto 2050 nå burde vært på kr 18321, slik jeg forstår det. Er det feil?