Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Føre Bilag

av Anonymous

Heisann, jeg trenger hjelp til å føre et bilag av leie av lokalet som jeg har betalt og fått faktura på. Men jeg må legge det inn i systemet. Leien er 3700kr og jeg fant kontonummer 6300 men skal jeg skrive debet eller kredit med 3 700kr ? 
Og hva er det neste kontonummeret? Fordi det må jo være to linjer sant?

6 SVAR 6
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Fakturaen bokfører du på denne måten som en inngående faktura under innkjøp:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6300 Leie lokaler

 

Betalingen fører du slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Heihei! Jeg setter utrolig stor pris på svar. Jeg er veldig ny på alt dette. Men er ikke en inngående faktura og betaling det samme? 
Fordi jeg får en faktura/regning også betaler jeg den. 

Skal jeg føre 2 forskjellige debet og 2 forskjellige kredit på et bilag?

 

Jeg trodde at jeg bare trengte et bilag med en debet og en kredit. 

Jeg føler meg litt dum som ikke forstår dette men jeg må jo spørre for å sikre meg at jeg fører riktig 😃 Takk på forhånd.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vent nå så ser jeg inne på Visma EAccounting. At det er en fane under Kjøp som heter Leverandør faktura. Er det sånn at jeg skal føre inn en leverandørfaktura for den fakturaen som jeg fikk ifra bedriften. Også på Bilag så fører jeg inn min betaling? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig.

 

Det stemmer, det er et lovkrav om at alle inngående fakturaer føres på leverandør reskontro/gjeld

 

Slik at du har full oversikt over alle du får faktura fra, og kan se når de er betalt.

 

Derfor disse 2 føringene.

Fakturaen bokfører du på denne måten som en inngående faktura under kjøp:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6300 Leie lokaler

 

Betalingen fører du slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk som svarer og har tålmodighet med meg. Men man kan legge ved en PDF-fil med fakturaen.

Skal jeg legge PDF-fil-en med fakturaen ved både når jeg fører leverandørfaktura og når jeg fører bilaget med betaling?

 

Eller trenger jeg ikke kopi av fakturaen til å føre bilaget med betaling? Holder det bare med transaksjonen som da allerede er inne i systemet? Og med bilaget skal jeg da føre datoen til når jeg betalte eller datoen til fakturaen som jeg betalte? 

Tusen takk for all svar på forhånd ☺️

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei 

 

I utgangspunkt skal du føre alle inngående fakturaer som leverandør fakturaer under kjøp i Visma eAccounting. Siden det er krav om å føre alle inngående fakturaer på reskontro (leverandør reskontro) i forhold til regnskaps regler.

 

Da Legger du ved original fakturaen på den inngående fakturaen.

 

Betalingen trenger du ingen bilag. da Kontoutdraget fra banken beviser betalingen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen