Mine områder
Hjelp
Tfo
CONTRIBUTOR ***

Føring av banklån

av Tfo

Hei

Firmaet har tatt opp lån i bank og fått lånet utbetalt. Dette er ført mot konto 2220. Hvordan føres de månedlige renter og avdrag?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis dette er et lån som skal nedbetales innen 12 mnd, så er konto 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner, så er det bokført på riktig konto.

 

Er det et lån som skal nedbetales over et år, skal skal det bokføres på konto 2240 Pantelån

 

Det blir da forskjell på kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld.

 

Når du betaler avdrag skal det bokføres slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner (avdraget)

Debet 7770 Bank og kortgebyrer (gebyr)

Debet 8150 Annen rentekostnad (renter)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen