Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Føring av gevinst i investeringsselskap

av Anonymous

Jeg har et investeringsselskap hvor jeg primært kjøper og selger aksjer. Jeg har tidligere ført transaksjonene som finansinntekt/utgift, men det har nå kommet meg for øre at siden dette er selskapets primærnæring så skal denne omsetningen faktisk føres som driftsinntekter.

Tidligere har jeg ført et aksjekjøp slik:

D:1820 (Aksjer), K: 1921 (Investeringskonto)

Ved salg gjør jeg to transaksjoner:

1 (motsatt av kjøpet over): 😧 1921 (Investeringskonto), K: 1820 (Aksjer)

2a (bokføring av gevinst): 😧 1820 (Aksjer), K: 8078 (Gevinst ved realisasjon av aksjer)

2b (bokføring av tap): 😧 8178 (Tap ved realisasjon av aksjer), K: 1820 (Aksjer)

Spørsmålet blir da om dette skulle vært ført som driftsinntekter, og i så fall hvordan?

16 SVAR 16
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Supert, takker så mye!

 

Eirik

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Denne tråden her var meget oppklarende! 🙂

 

Men lurer i denne forbindelse på hvordan verdiendring av investeringene da blir ført?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvilken type verdi endring tenker du på?

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Dette lurer jeg også på. 
Spesielt når det er både rente og aksje investeringer som gjennom året både har hatt verdiendringer, men også uttak og derav skattbar gevinst.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Verdiøkning av aksjer skal ikke fremkomme i regnskapet, før du har realisert evt. aksjegevinst.

 

Slik økning av aksjeverdi skal fremkomme i skjema RF-1159

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei.

Jeg har nok ikke gitt nok informasjon her.

Vi har i dag investeringer i ulike fond, både aksjefond og rentefond, gjennom en forvalter (bank).

Her gjøres det gjennom året transaksjoner mot en bankkonto (forvalterkonto), som kjøp og salg av andeler blir gjort gjennom året. På slutten av året, vil markedsverdien av investeringene være ulik fra starten av året. Når vi da avstemmer kontoer og balansen, blir det behov for å føre opp endringer (gevinst eller tap).

 

Eventuell realisering (salg av andeler) og tilhørende tap/gevinst, blir grunnlag for beskatning. Og det blir sendt inn til myndighetene. Da er det jo viktig at den samme endringen av verdi, og realisering, blir synliggjort i regnskapene, slik at vi ser og kan finne igjen disse tallene.

 

Jeg har ikke en "anonymisert" utgave av forvalterrapportene fra 2018 og 2019, som ville synliggjort denne problemstillingen.

 

-rå 

 

-rå  

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er kun TAP som skal føres i regnskapet, ikke gevinsten. Da den neste år kan gå motsatt vei.

 

Med andre ord i regnskapet skal kun gevinst føres når gevinsten oppstår.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen Eirik!

Vi har vært i kontakt med fagavdelingen i NARF om dette og de sier at en kan føre netto gevinst under 39… kontiene. Dermed vil en få fradrag for tapene i henhold til revisjonsgrensen. Dersom tapene i løpet av året blir større enn inntekten, omklassifiseres dette til kostnad en gang i året, og en omposterer da til en 78.. konti.

Håper dette var svar på spørsmålet ditt.

God helg!

Mvh

Tove

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Eirik!

 

Beklager at dette har tatt så lang tid.

Det er dessverre ikke noen internt hos oss som kan svare på dette, så jeg har benyttet meg av en ekstern ressurs. Forespørselen er sendt og jeg sender en ny purring i dag, så får vi håpe at du kan få et svar snart.

Mvh

Tove

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Er det ikke håp?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, venter fortsatt på svar...

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, og takk for svar.

 

Aksjene det investeres i klassifiseres som omløpsmidler, ikke anleggsmidler, så de nevnte kontoene blir nok feil. Kunne det vært en ide å bruke 3900 (Annen driftsrelatert inntekt) til å bokføre gevinst? Evt. lage 3901 og 3902 for bokføring av gevinst ved salg av aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden?

For tap finner jeg ingen tilsvarende konto, men ville det vært riktig av meg å opprette en (f.eks. 7810 - Tap ved salg av omløpsmidler) for å benytte til dette, eller tilsvarende som ved kjøp, opprette 2 kontoer?

Hvilken virkning vil dette ha på omsetningen i selskapet? Jeg ble fortalt at omsetningen bare skal tilsvare netto gevinst, ikke salgssum. Jeg vil gjerne ha dette rett slik at ikke omsetning blir for høy og utløser revisjonsplikt.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen Eirik!

Da har jeg prøvd å nøste litt opp i denne og funnet fram til følgende informajsjon.

Gevinst
Gevinst og avgang ved finansielle anleggsmidler (3891-3899) gjelder der hovedaktivitet er investeringsvirksomhet.

Dersom et selskaps hovedaktivitet er investeringsvirksomhet skal avkastningen på investeringene inngå i salgsinntektene. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag.

Når det gjelder finansinntekter i investeringsselskaper må man se hen til virksomhetens formål. Dersom selskapets virksomhet er kjøp og salg av aksjer (jf. selskapets vedtekter) må slike aksjegevinster klassifiseres som driftsinntekter for selskapet. Siden posten i næringsoppgaven konto 3885 vedrører finansielle anleggsmidler og ikke finansielle eiendeler må derfor gevinster på salg av finansielle omløpsmidler fortsatt tas inn som driftsinntekter i næringsoppgavens post 3900 «Annen driftsrelatert inntekt».

I praksis er det også mange som bokfører det som finansinntekter/finanskostnader, men klassifiserer som driftsinntekter/driftskostnader i årsregnskapet. Men det blir riktig å bokføre det etter korrekt ”art” som altså er driftsinntekter.


Tap
Kontoen brukes kun i de tilfeller der hovedaktiviteten er investeringsvirksomhet.

Her føres salgssum dersom det dreier seg om tap ved avgang av finansielle anleggsmidler, og tapet anses som driftskostnad.


Kontoen er opprettet i forbindelse med Skattedirektoratets nye poster i næringsoppgave 2 (RF-1167) som følge av Statistisk Sentralbyrå sine ønsker, for å gi riktige opplysninger til Nasjonalregnskapet.

Skatteetaten har splittet tap ved salg av anleggsmidler i to poster:
1. tap ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (post 7880)

2. tap ved avgang av finansielle anleggsmidler (post 7885)

Jeg håper dette kan hjelpe, men kom gjerne tilbake til meg om det fremdeles er noe som er uklart, så skal jeg lete videre for deg.

Mvh

Tove

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Supert, venter i spenning.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Eirik!

 

Vi jobber med å finne noen som kan hjelpe deg. Håper å ha et svar innen kort tid.

 

Mvh

Tove

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Er det ingen som vet svaret på dette spørsmålet?