Mine områder
Hjelp
Ellen Helander
CONTRIBUTOR **

Føring av pensjonspremie SPK (Statens Pensjonskasse)

av Ellen Helander

Får faktura på følgende fra SPK:

  • Pensjonspremie - Medlemsandel
  • Pensjonspremie - Arbeidsgiverandel
  • Premie AFP
  • Adm. PEN premie

Hvilke kontoer føres dette på, og når skal det føres hvor? Jeg bokfører medlemsandelen når jeg trekker den i lønn: kredit 2690 Andre trekk, men forstår ikke helt hvordan jeg gjør med resten. Får faktura for 2 måneder om gangen på etterskudd.

 

 

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Ellen

 

Når du betaler OTP/AFP så skal dette føres mot kostnads konto 5430 Premie pensjonsordning.

 

I tillegg må disse beløpene legges inn på lønnsart for Premie til Pensjon OTP, slik at det blir beregnet Arbeidsgiver avgift på disse beløpene.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen