Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Formidling av gåver via enkeltpersonsforetak til kyrkjesamfunn i Europa.

av Anonymous

Hei.

Eg har eit enkeltpersonforetak som driv med mva-tenester og mva-frie tenester. Siste halvåret har eg blitt spurt av lokallag i frivillig organisasjonsarbeid om eg kan formidle gåver til konkrete kyrkjesamfunn i eit-to land i det austlege Europa. Eg har sagt ja, og har formidla nokre gåver på 5-sifra beløp. Eg har etablert nettverk og sosialt entreprenørskap i dei same landa. Eg har eit rekneskapsbyrå som fører autorisert rekneskap.

Mitt spørsmål: Kva skattemessige konsekvensar eller nye rapporteringsplikter påfører eg mitt firma med å gjere dette? Er det forskjell på skattemessige konsekvenser om eg tar eit administrasjonsgebyr (5-10%), eller har det ingen betydning? Er det eit betre alternativ å opprette ein liten ideel organisasjon som formidler gåver i staden for, det krev likevel sin rapportering?

4 SVAR 4
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen, Pål.

Godt nytt år, og takk for ditt svar. Du har rett i at eg bør få ein BFU om dette, eg vil følgje det opp for å vere førebudd. 

Mvh

Jostein

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen, Jostein.

Det er sjelden lett å gi fasitsvar på skatte- og avgiftsområdet, heller ikke her.

Hvis du ser for deg at dette blir en økende aktivitet for din del, anbefaler jeg deg å be Skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse (BFU). Dette innebærer at du kan be om en bindende uttalelse på den skattemessige og/eller avgiftsmessige virkningen av en planlagt fremtidig transaksjon.

For privatpersoner og selvstendig næringsdrivende er dette relativt rimelig, og spørsmålet sendes til skattekontoret.

Du kan lese mer om BFU her.

 

Mvh
Pål 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, og takk for svar.

Beløpet går inn på mitt foretak sin konto før det går vidare. Ifølge lignings-ABC under Realisasjonsbegrepet punkt 3.9.2 står det at vederlaget er å rekne som symbolsk når det vanlegvis er 5% eller mindre. Det kjem an på gåvebeløpet sin storleik, men pr i dag er storleiken på gåvene eg formidler ikkje å forstå som store (Førebels som sagt 5-sifra). 

Spørsmålet mitt vidare til deg blir då om eg er pliktig å sette opp mva-faktura også o eg kun reknar eit symbolsk vederlag? Transaksjonskostnader og bokføring vil vere på 3-4%. Med 5% fråtrekk frå gåve som blir sendt vidare har eg ein margin. Men vil det beløpet eg sit at med etter at faktiske utgifter/transaksjonskostnader/bokføring er trukke frå dei 5% eg ikkje sender vidare, vere grunnlag for mva-fakturering?

Ser fram til nok eit hjelpande svar.

Mvh Jostein Bildøy

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

Ut fra det du skriver, antar jeg at du kun formidler, og ikke får gavepengene inn på ditt enkeltpersonforetaks  konto før de havner hos mottaker.

Formidling ble avgiftspliktig i 2001, og tjenesten må leveres «mot vederlag» før det er snakk om omsetning. Det er her det nevnte administrasjonsgebyret kommer inn. Dette vil være momspliktig omsetning.

Hvis du har formidlet disse gavene uten noe vederlag, har det altså ingen konsekvenser for ditt regnskap og din skatt.

I Lignings-ABC står det følgende: «I uttrykket «mot vederlag» ligger også et krav om sammenheng mellom leveransen og vederlaget. Tradisjonelt har man sagt at det må foreligge en gjensidig bebyrdende avtale mellom to (eller flere) parter, dvs. en ytelse mot motytelse.»

Noen tjenester er unntatt merverdiavgift, men det gjelder såvidt jeg kan se ikke i dette tilfellet.

I ditt tilfelle blir det altså slik at du skal fakturere et eventuelt administrasjonsgebyr med merverdiavgift. Da går denne mva-pliktige omsetningen inn i ditt ordinære merverdiavgiftsoppgjør.

 

Jeg ser ingen grunn til å opprette en egen organisasjon for dette formålet.

Mvh

Pål