Mine områder
Hjelp
Micros
CONTRIBUTOR *

Forskuddsbetailing og innførsel mva

av Micros

Kjøpte et instrument   fra Tyskland. Ved inngåelse av avtale i dember 2020 ble 50% betalt som forskudd. Dette førte jeg på konto for forskudd (1480). I mars 2021 mottar jeg varen og betaler resterende 50%. (1)Denne er ikke ført ennå, men her fører jeg vel hele faktura beløpet minus forskudd. ?

(2) Neste blir så å føre tolldeklarasjonen slik at dette kommer med i terminrapporten for mva. Hvordan gjøres dette. ?

 

 

9 SVAR 9
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du har betalt forskudd kan du føre leverandørfakturaen på Normal måte

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet kostandskonto

 

Så må du føre beløpet du har betalt o forskudd slik:

Kredit 1480

Debet 1920

 

Da kan betale rest beløpet og føre slik

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 leverandørgjeld

 

Tolldeklarasjonen føres som et manuelt bilag under Regnskap - Bilag og Nytt bilag

Du legger inn konto 2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats til kredit

Så kommer hele beregningen av import MVA opp automatisk, både utgående og inngående MVA. Så det blir ingen MVA å betale.

Disse beløpene kommer i post 9 og 17 i MVA meldingen

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Micros
CONTRIBUTOR *

av Micros

Hei . Takker for svar.  DA fører jeg altså fselve fakturen rett fram som normalt.  De to neste (forskudd og restbeløp) føres vel som manuelle bilag ? og må de føres som to separate bilag ?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er helt korrekt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Micros
CONTRIBUTOR *

av Micros

OK

1. jeg har ført fakturaen som normal med 100 % beløp. (ført som en ordinær faktura)

2. jeg har tilbakeført forskuddet på 50% fra 1480 til 1920 (manuelt bilag)

Resten er jeg litt i tvil om.

Sluttbetaling på resterende 50% som ble gjort i mars ligger uavstemt i kasse og bank. Det er fult mulig å avstemme denne delbetalingen mot fakturaen, men det må da spesifiseres som delbetaling. Og fakturaen vil ligge med en rest tilsvarende forskuddet, som jeg da må få avstemt

Kan jeg da ved manuell føring linke dette restbeløpet til den aktuelle fakturaen og dermed få avstemt hele saken.

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du fikk sluttfaktura, så må den føres med total beløpet, slik at du får hele kostanden inn på kostandskontoen. Hvis det er gjort, så fører du betalingen av hele fakturaen.

 

Du har ført debet 1920 Forskudds betalingen og fører betalingen av total fakturaen mot konto 1920. 

Da blir det kun differansen av forskudds betaling og total fakturaen som går ut av banken.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Micros
CONTRIBUTOR *

av Micros

Ja, da tror jeg jeg kom i mål,  dvs trinn 1: 1920 er debitert med forskuddet og der etter trinn 2: 1920 kreditert hele fakturaen. Trinn 2 gjorde jeg som en kombinasjon av avstemming med delbetaling i kasse og bank (da jeg har bankintegrasjon) og et manuelt bilag for restbeløpet.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

OK

 

Da er leverandøren i null. og konto 1480 i Null?

 

Da skal alt være korrekt.

 

Neste gang du betaler forskudd fører du forskuddsbetalingen inn på leverandør kontoen. Så vil det bli enklere:

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld og fører på riktig leverandør

 

Da vil du se forskuddsbetalingen og fakturaen. Samt differensen som gjenstår å betale.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Micros
CONTRIBUTOR *

av Micros

Jepp, alt er i 0. Skal prøve den enklere løsningen neste gang.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Så bra, lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen