Mine områder
Hjelp
Eirik Myhr
CHAMPION *

Forskuddsbetalte kostnader - MVA

av Eirik Myhr

Hei,

 

Jeg har mottatt en leverandørfaktura for leie av lokaler + internett med fakturadato i desember, men forfallsdatoen er 1. januar 2021, og perioden gjelder januar-mars 2021.

 

1) Ellers i året fører jeg dette på konto 6300 leie lokaler, men forstår at jeg nå heller skal bruke 1700 forskuddsbetalt leiekostnad, siden det gjelder neste år..? Eller er det kun hvis jeg skal periodisere (noe jeg egentlig ikke ønsker for øyeblikket)..?

 

2) Hvordan blir det med MVA her. Hvis jeg legger MVA på en kostnad på 1700 eller 1749 forskuddsbetalte kostnader, vil denne gjelde for MVA-oppgaven november-desember allikevel? Eller forskyves denne til MVA-oppgaven januar-februar der innbetalingsdatoen er..? For dette bør vel egentlig være en del av MVA-oppgaven for jan-feb..?

3 SVAR 3
Eirik Myhr
CHAMPION *

av Eirik Myhr

Takk for svar, og riktig god jul! 🎄

 

Betyr dette at jeg ikke selv skal plotte inn konto 1700 eller 1749, men at disse autogenereres når jeg velger periodisering?

Skal jeg bruke konto 6300 Leie lokaler slik jeg pleier, selv på fakturaen fra desember som gjelder leie i jan-feb-mar?

 

Og er det da "periodisering" som er funksjonen jeg skal bruke selv om jeg bare ønsker å føre en kostnad på neste år, uten å faktisk periodisere den utover flere mnd? (Regner med at det blir slik hvis jeg velger antall 1 og ikke 3)?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det stemmer. Når du trykker periodisering, så får du opp konto nr, dette kan endres om du ønsker. Fra 1749 til 1700 om du ønsker.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du bokfører denne fakturaen, så kan du trykke på Periodisering, 

I boksen da kom kommer opp trykker du første dato (ditt tilfelle når dette gjelder jan, feb, mar 2021) Så seter du 01.01.2021.

Antall setter du inn 3.

 

Da fører du fakturaen i desember. MVA fradraget kommer i desember 2020. 

 

Mens husleien blir bokført i jan, feb, mar 2021.

 

Etter at fakturaen er ført går til du til Regnskap - Bilag. Ig trykker nedtrekksptilen til høyre for nytt bilag.

 

Så velger du gjennomføre periodisering. Da kan du sette inn 31.03.2021 og kostnadene blir bokført i de tre periodene.

 

Slik kan du periodisere kostnader hele året for å få riktig tall pr. måned.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen