Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Jorgei
CONTRIBUTOR ***

Første MVA melding

av Jorgei

Hei.

 

Jeg har et ENK som har mva fri og mva pliktig omsetning, og i sommer passerte jeg grensen for mva plikt. Følgelig sendte jeg inn mva melding for første periode juli/agust nå i september + tilleggsmelding for tilbakevirkende mva på investeringer. Alt er bekreftet Ok fra skatteetaten, og jeg har fått to innbetalinger.

 

En innbetaling for mva til gode i perioden

En innbetaling for tilbakevirkende mva

 

Hvordan skal disse avstemmes?

 

Er det noe annet jeg må gjøre?

 

 

 

7 SVAR 7
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Utbetaling og evt. innbetaling skal føres mot konto 2740 Oppgjørskonto MVA

 

Så er det viktig at bilagene som er ført uten MVA fradrag blir korrigert i regnskapet med MVA fradrag. Om dette ikke er gjort.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jorgei
CONTRIBUTOR ***

av Jorgei

Litt mer konkret fra meg - fortsatt litt sånn dummies spørsmål...

 

Kan jeg gå inn på bilag for i fjor og i år, og korrigere med f.eks (la oss si at beløpet var 500,-, og at jeg vurdert 50% refusjon av mva)

 

6390 - annen kostnad                           kredit 500

6390 - annen kostnad                           debet 450

2710 - inng mva høy sats                      debet 50

 

Og sette dato til dagens dato?

 

Men så lurer jeg på hordan dette harmnerer mot oppgjørskontoen for mva. La oss si at jeg gjennom dette oppsettet over tilbakefører 10.000,- i mva, og innbetalingen fører jeg mot oppgjørskontoen - hvordan blir tilbakeføringene ført mot oppgjørskontoen om du skjønner?

2710   Inngående mva høy sats

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det kan du, men du må åpne regnskapsperioden.

 

Sett dato til måneden før du ble MVA registrert

6390 - annen kostnad                           kredit 500

6390 - annen kostnad                           debet 450

2710 - inng mva høy sats                      debet 50

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Godkjent løsning
Jorgei
CONTRIBUTOR ***

av Jorgei

Hei igjen.

Dette blir sikkert litt sånn spørsmål av dummies, men....

 

Altså. Oppgjørsmeldingen som er sendt inn viser at jeg hadde mva til gode, og utbetalingen av den kan jeg vel bare føre mot 2740 direkte da disse jo fremkommer av en mva rapport fra eAccounting.

 

Den største utbetalingen dreier seg jo om tilbakevirkense mva, og kommer fra et 15 talls bilag - en del av de fra 2020. 2020 er jo avsluttet, så hva gjør jeg da. Og betyr dette at jeg må gå inn og korrigere hvert bilag - kan du veilede meg litt på hvordan den føringen konkret gjøres..?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ingen problem.

 

Skatteetaten håndterer hver MVA-melding for seg selv.

 

Så har du penger til gode på den ene terminen, så får du disse automatisk utbetalt innen 3 uker.

 

Den terminen må du betale, siden skatteetaten behandler disse hver for seg.

 

Innbetaling føres slik:

Debet 1920  Bankinnskudd

Kredit 2740 Oppgjørskonto MVA

 

Utbetaling av MVA føres slik:

Kredit 1920  Bankinnskudd

Debet 2740 Oppgjørskonto MVA

 

Dette er et faglig forum, for spørsmål innen lover og regler.

Kontakt gjerne support som svarer deg på hvordan du bruker systemet. 

 

Du lan også booke en konsulent time for bistand med å korrigere bilagene.

Konsulent kan du bestille på denne linken

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Jorgei
CONTRIBUTOR ***

av Jorgei

Korrigering tror jeg skal gå bra - spørsmålet var om korrigeringen skal føres mot mva oppgjørskontoen?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Korrigeringen skal ikke gjøres mot oppgjørskonto 2740, der skal kun betalingene føre.

 

Skal du korrigere føringer med eller uten MVA fradrag, så skal det gjøres mot konto 2710 Inngående MVA høy sats, eller middels eller lav MVA.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen