Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Fradrag for inngående MVA (import av varer fra utland, for videresalg) Nyregistrert i MVA registeret

av Anonymous

Jeg ønsker gjerne litt bistand i følgende spørsmål i forbindelse med fradrag for inngående MVA (vareimport fra utland, for videresalg). 

 

Forhåndsinfo: 

Firma er nyregistrert i MVA-registeret (første pliktige MVA periode er November - Desember 2017).

 

Deklarasjon fra Tolldirektoratet viser MVA krav dato / deklarasjonsdato som "November 2017". 

 

Inngående import MVA (vareimport fra utland, for videresalg) beløp Kr. 25.399,- (fra November 2017). 

 

Spørsmål:

Ettersom mitt firma er MVA pliktig fra November måned, er alle utgående varefaktura fakturert ut med utgående MVA ved varesalg (fra import varelager). Ettersom inngående MVA (ved import) er betalt / deklarert (av Tolldirektoratet) i November 2017, kan da HELE inngående MVA beløpet ved importen da føres til fradrag allerede i min FØRSTE MVA oppgave som altså er November - Desember 2017 (gir mitt firma "avgift til gode"). Eller er det slik at jeg må "dele opp" fradrag for MVA i kommende MVA perioder i tråd med omsetning/salg ? (ettersom importen gjelder varer som selges ut igjen over tid). 

 

Ettersomhvert som varelageret selges ut, måned for måned fremover, faktureres nå utgående MVA til sluttkunde hos mitt firma. Jeg er derfor noe usikker på om jeg er innenfor "MVA-loven" om jeg fører HELE inngående MVA fradraget for import til varelager på første MVA oppgave - ettersom varene fra lager også vil selges ut igjen fra mitt firma utenfor gjeldende MVA periode). 

 

Alle innspill settes høyt 🙂

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Litt usikker på hva du mener.

 

Siden du nå er mva registrert skal du fakturere vare med mva. om de er varer kjøpt i Norge eller Utlandet har ingen betydning.

 

Etter at du er mva registrert mottar du en tolldeklarasjon med statistisverdi på varene du har importert.

 

Denne tolldeklarasjonen skal du føre som et manuelt bilag.

 

eks. 30/11-17

Konto 2761 beløpet til kredit. og da regner systemet selv ut import mva.

 

Imprt mva går bare i null i ditt regnskap.

 

Du betaler da mva i post 12 og får samme beløpet til fradag i post 17 i mva oppgaven.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous
Hei, Jørn.

Tusen takk for tilbakemelding.

Beklager, ser i ettertid at beskrev dette litt innviklet...

Litt mer tilspisset relateres spørsmålet mitt til dette du nevner til slutt (post 12, og post 17).

Selv om inngående MVA beløp er langt høyere enn utgående MVA, kan dette altså uansett fratrekkes på MVA oppgave for måneden tolldeklarasjon / beregnet mva grunnlag fra Tolldirektoratet er datert fra? (November). Jeg ble MVA registrert i November, og fikk derfor tilsendt papir faktura for MVA (betalt). MVA beløpet gjelder import av varelager (ikke alt i varelager er solgt UT igjen i November, men jeg kan altså likevel føre fradrag for hele MVA beløpet i November?)
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan føre fradrag for mva.

 

Har du fått ettergitt mva fra oppstart, skal du føre fakturaene som du fikk på mva av speditør mot konto 2710. da får du fradrag for mva,

 

Når du fører Tolldeklarasjonen, så beregner systemet mva, men dette blir ingen ting å betale eller tilgode, siden dette går i null.

 

I noen perioder har man mva til gode, men de fleste perioder må man betale.

 

Dette kommer an på innkjøp kontra salg i perioden. Har man høyt innkjøp og lavere salg i en periode. Så får man mva til gode.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk, Jørn 🙂

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Kan legge til følgende teoretisk eksempel med runde tall for å illustrere mitt spørsmål (vedrørende MVA oppgave, fradrag inngående MVA).

 

Teoretisk eksempel med runde oppfunnede tall:

 

1. Varer utland bestilt (firma ikke MVA registrert på dette tidspunkt) - Varer er til varelager som selges ut over tid (varelager til utsalg gjerne over flere måneder). Varefaktura beløp Kr. 100.000,- (ingen mva)

2. Varer ankommer fysisk (firma fortsatt ikke registrert i MVA register).

3. MVA faktura (papir) utstedes av speditør / transportør (datert NOVEMBER 2017). Betalt av mitt firma.

(Grunnlag innførsel MVA (manuelt billag) OG leverandørfaktura inngående MVA ført i VISMA korrekt). Faktura beløp (inngående innførsel MVA Kr. 25.000,- (altså 25% av de Kr. 100.000,- nevnt lenger opp).

4: Firma passerer beløpsgrense, og registrers i MVA registeret (første MVA pliktige periode blir NOV-DES 17)

5: Vare utsalg (MVA pliktig i samme/første MVA periode) Kr. 10.000,- (= utgående MVA Kr. 2.500,-)

6: Første MVA oppgave skal sendes inn. 

7: Spørsmålet: Kan man da føre fradrag for inngående MVA beløp (November) Kr. 25.000,-, da fratrukker UTGÅENDE MVA som bare er Kr. 2.500,- ? (resulterer i avgift tilgode, i dette regnestykket, Kr. 22.500,-).

Årsaken til at jeg lurer på dette, er fordi importen jeg har betalt MVA for, selges ut gjennom flere kommende MVA perioder. (Jeg lurer på om jeg kan trekke fra HELE dette MVA beløpet allerede på min første MVA oppgave, som også i mitt konkrete tilfelle gir vesentlig "avgift til gode"). Varelageret er fortsatt bra, og skal selges ut gjennom flere kommende MVA perioder - da med kun utgående MVA så klart (fradraget er da allerede tatt, vel å merke OM jeg faktisk kan føre hele fradraget i et identisk tilfelle som nevnt over - dog med andre tall).

 

Setter nok en gang stor pris på tilbakemelding 🙂