Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
JoBo
CONTRIBUTOR *

Gjeldsbrev og nedbetaling av lån

av JoBo

Hvordan skal man bokføre et gjeldsbrevlån fra kredittinstitusjon med løpetid på 5 år slik at dette fremkommer i regnskap og balanse. Lånet er et serielån med månedlige avdrag. 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Lån bokføres slik hvis lånebeløpet er innbetalt til deres driftskonto:

Debet 1920 bankinnskudd

Kredit 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner eller 2240 Pantelån (hvis banken har pant i en eiendel)

 

 

Så fører du avdragene som betales slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner eller 2240 Pantelån (avdraget)

Debet 8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner

Debet 7770 Bank og kortgebyrer

 

Da er lånet bokført som langsiktig lån, som er riktig siden nedbetalingsplan er over 12. mnd.

 

Dette fil fremkomme i regnskapet, og skatteskjemaer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

JoBo
CONTRIBUTOR *

av JoBo

Når jeg oppretter et manuelt bilag får jeg beskjed om å gå til "kasse og bank". Hvorfor er det ikke OK med manuelt bilag ved bokføring av lån. Hvordan bør det bokføres?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Systemet kan brukes på forskjellige måter.

 

Har du Bankintegrasjon, så skal alt føres via Kasse/Bank

 

Har du ikke Bankintegrasjon, kan du føre det som manuelt bilag. Så dette er kun et varsel, som du kan krysse av for ikke å vise igjen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen