Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Miriam Gjerde1
CONTRIBUTOR ***

Glemte å føre skatt i 2018

av Miriam Gjerde1

Hei. 

Selskap er AS.

Glemte å bokføre skatten i 2018. Førte manuelt 31.12.2018 som siste bilag overskuddet til D8960 og K2050. Har i 2019 ført betaling av skatt til K1920 og D2510.

Hadde et overskudd i 2018 på kr. 29609,33 og har beregnet skatten til kr. 1060,-

Kan jeg reversere bilaget den 31.12.2018 og føre på ny? Hvordan skal dette gjøres?

Må få rettet opp feilen fra 2018 slik at årsavslutningen blir riktig i 2019.

Trenger en steg for steg forklaring her. Håper noen kan hjelpe meg her.

8 SVAR 8
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du bør ikke endre regnskapet for 2018, siden det er rapportert til myndighetene.

 

Men du korrigerer skatten nå når du disponerer årsresultat i 2019.

 

For å gi deg et helt klart svar må jeg se ditt regnskap, resultat og balanse for 2019.

 

Vil anbefale deg å bestille en time konsulent, slik at du får rettet dette. Det kan gjøres på denne linken

 

Men i utgangspunktet skal du disponere resultatet, foreta avsetning av skatt, og nullstille konto 2510.

 

Så er spørsmålet om du har overskudd eller eller underskudd i 2019.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Miriam Gjerde1
CONTRIBUTOR ***

av Miriam Gjerde1

Hei

Har overskudd i 2019. Fint om du kan gi et tall eksempel på hvordan dette skal føres.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føringen kan være slik, uten at jeg ser ditt regnskap.

 

Debet 8800 Årsresultat (resultat 2019)

Debet/Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet (avsatt skatt på resultatet for 2019. Her må du korrigere saldo, slik at saldoen blir rett pr. 31.12.19.

Debet/kredit 2510 Betalbar skatt, utlignet (denne kontoen skal ha kr. 0,- i saldo)

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Miriam Gjerde1
CONTRIBUTOR ***

av Miriam Gjerde1

Glemte å si at betaling av skatt er ført kredit 1920 og Debet 2510

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal ha saldo på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet pr. 31.12.19. Som er den skatten som er beregnet for 2019

 

Har du betalt forehåndsskatt så skal konto 2540 Forehåndsskatt, ha saldo på hav du har betalt i  Forehåndsskatt.

 

Øvrige skattekontoer kan føres til konto 2050 Annen egenkapital.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Miriam Gjerde1
CONTRIBUTOR ***

av Miriam Gjerde1

Hei

Har ikke betalt forskuddskatt men ført betalingen av skatten for 2018 i 2019 med Kredit 1920 og Debet 2510. Bare føringen av selve skatten som ble glemt. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal føre slik at konto 2500 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet, ha den saldoen som du har beregnet for 2019. og motkonto blir 2050 Annen egenkapital.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Miriam Gjerde1
CONTRIBUTOR ***

av Miriam Gjerde1

Hei

Forstår jeg det riktig?

Overskuddet (Eks. 100.000) for 2019 føres Debet 8800

Regner ut skatten (kr. 22.000) av overskuddet for 2019 og fører denne Kredit 2500

 

Skal skatten for 2018 (regnet ut feks 10,000)  føres til Debet 2500? Skjønte ikke helt hvordan jeg skal korrigere saldoen slik at det blir riktig pr. 31.12.2019.

Skal da motposten til skatten for 2018 kr. 10.000 føres Kredit 2510 som i dag har Debet 10.000 slik at konto blir 0;-

 

Kredit 2050 Annen egenkapital - overskudd minus skatt for 2019?