Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Honorar til selvstendig næringsdrivende

av Anonymous

Hei, kan noen bekrefte at informasjon på denne siden er oppdatert og korrekt:

http://blog.visma.com/no/lonn-og-hr/sliter-du-med-innberetning-av-honorar-til-selvstendig-naeringsdrivende-vsw/

Opplever desverre at en eneste kunde fører alle faktura fra mitt firma på lønns- og trekkoppgaven, uansett hva de inneholder, til og med rene fakturaer på Mamut-lisenser. Dette også til tross for at det neppe kan være noe tvil om at jeg driver fra fast adresse.

Slik jeg har tolket denne informasjonen skal kun honorarer for tjenester føres, eller faktura hvor det også ingår honorarer (blandingsfaktura) - men at ingenting uansett behøves innraportert på lønns- og trekkoppgaven når jeg driver fra fast adresse.

Ref: «Det er i utgangspunktet kun snakk om honorar for tjenester som betales til enkeltpersonforetak som er innberetningspliktig i kode 401, men det finnes et unntak. Dersom enkeltpersonforetaket driver virksomheten fra et fast forretningssted kan også dette honoraret unnlates innberettet.»

Finnes det forresten noen offisiell uttalelse eller dokument angående dette fra Skattetaten, slik at man ikke er prisgitt tolkningen til den aktuelle saksbehandler, eller den som måtte svarer på telefon/brev generelt.

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen

 

Jeg har snakket med Han som har skrevet bloggen, og dette er basert på:

1.       reglene i ligningsloven

2.       uttalelser fra Finansdepartementet

3.       Skattedirektoratets Lignings-ABC

 

Utgangspunktet for bloggen er jo regelen i ligningsloven § 5-2 (tidligere 6-2), som sier at honorarer for tjenester skal innberettes. Dette gjelder da også honorarer utbetalt til de som er næringsdrivende.

 

Finansdepartementet har i brev av 4. juli 2006 samt i mail til Oslo Kemnerkontor 3. januar 2012 uttalt at honorarer til AS, ANS, DA og BA ikke skal innberettes. Det betyr at det i praksis kun er honorar til enkeltpersonforetak som skal innberettes i kode 401.

Det er også laget et unntak fra innberetning av honorar til enkeltpersonforetak når dette drives fra et fast forretningssted. Hva som er et fast forretningssted er blant annet henvist til i innlegget.

 

 

Driver vedkommende en enkeltpersonforetak (Ikke gitt noen opplysninger om det her) og ikke driver fra et fast forretningssted vil alle fakturer som sende sil næringsdrivende i praksis bli gjenstand for innberetning i kode 401. Slik er reglene. Dette har imidlertid ingen konsekvenser, foruten at skattemyndighetene får opplysningene, til kontrollbruk. Dette er jo fakturaer som uansett må føres i regnskapet. Det blir ikke dobbel skatt på dette. 

Håper dette kan være til hjelp for deg.

Ha en fin dag.

 

Mvh

Jørn Karlsen.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

OK, men:

«Finnes det forresten noen offisiell uttalelse eller dokument angående dette fra Skattetaten, slik at man ikke er prisgitt tolkningen til den aktuelle saksbehandler, eller den som måtte svarer på telefon/brev generelt?»

Dere må jo nesten ha basert bloggen på noe mer enn bare egne tolkninger, når dere kan legge den ut som en guide/rettledning, og også siterer skattedirektoratet i den?

Problemet mitt er ikke at de ikke innraporter, men tvert i mot at en enkelt kunde innraporterer absolutt alt av fakturaer fra mitt firma, samme hva de måtte inneholde - og det oppleves da noe problematisk naturlig nok. Det er jo åpenbart feil måte å gjøre det på, men det vil de ikke innse, så jeg undrer da på hvordan man skal få dem til å innse dette ...

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Informasjonen i bloggen er korrekt. og loven er åpen for tolkninger. Derfor henvises det til å kontakte lokale skattemyndigheter hvis man er i tvil.

Det er ikke alltid at de som mottar fakturaer fra et enkelrpersonforetak, kjenner all informasjon om foretaktet, og da kan være vanskelig å tolke loven riktig.Og da kan det være mange ikke innrapporterer slik du har opplevd.

 

mvh

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for svar, men jeg ser ikke at mine spørsmål blir direkte besvart?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

I bloggen du henviser til, såt det at det er honorarer som skal innberettes på kode 401 på Lønns- og Trekkoppgaven. Og ikke kostander du viderefakturerer. Som eks. lisenskostander.

Det står også i bloggen dersom enkeltpersonforetak driver virksomhet fra fast forretningssted kan dette honorarer unnlates innberettet.

Det står også at eom man er i tvil skal man kontakte lokale skattemyndigheter.

Det er flere momenter her som de enkelte må tolke og undersøke, og det kan være årsaken til alt noen unnlater å innberette.

Så vil tro at dette er årsaken til at alt inne blir innberettet.

 

mvh

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Forresten vil det jo også være interessant å vite hva som legges i «tjeneste», kan f.eks. Mamut-lisens tolkes som en tjeneste på noen måte. Hva med vedlikeholdsavtaler og serviceavtaler? Netthotell?

Eller skal «honorar for tjenester» regnes som «lønn for arbeide», f.eks. rene konsulent- eller håndverkstjenester?