Mine områder
Hjelp
AF_Markus
CONTRIBUTOR *

Hva er og hvordan beregnes utsatt skattefordel?

av AF_Markus

Trenger hjelp til å forstå hvordan utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes.

Virksomheten har gått med underskudd tidligere regnskapsår, så vi har posten utsatt skattefordel både for regnskapsåret 2018 og 2019. Det vi ikke forstår er hvordan tidligere regnskapsfører har regnet seg frem til summene på utsatt skattefordel. Vi har fått med oss at utsatt skatt er 27 %, men ikke hva vi beregner det ut i fra. Er det den totale salgsinntekten for året 2020 det skal beregnes 27 % på?

 

Mvh Anne-Karin F. Jensen-Langseth 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Utsatt skattefordel er komplisert å forklare.

 

Det er en forventet reduksjon av fremtidige skattebetalinger knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller eller fremførbart skattemessig underskudd.

 

Utsatt skattefordel er en potensiell verdi i form av fremtidig lavere betalbar skatt

 

Når det beregnes skatt så brukes det forskjellig avskrivning på regnskapsmessig avskrivning og skattemessig avskrivning.

Da kan det oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

 

Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom finansregnskapet og skatteregnskapet og skyldes for eksempel at det i finansregnskapet er foretatt ulik avskrivning sammenlignet med det som fremkommer av skatteregnskapet

 

Kunne skrevet en hel del informasjon om dette. Å regne ut dette selv er ingen enkel sak. Bruker du Visma eAccounting Skattemodul, så regner systemet ut dette automatisk.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen